Sheida Sangtarash

Stiller spørsmål om tjenestene til mennesker med utviklingshemming

-Hva har regjeringen Solberg gjort for å sikre at lovverket etterleves og at mennesker med utviklingshemming får de tjenestene av den kvalitet de har krav på, spør stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV).

Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) var opptatt av levekårene til mennsker med utviklingshemming som kommunestyrerepresentant i Bærum. Fokuset er ikke blitt mindre når som stortingsrepresentant. Med bakgrunn i VGs oppslag om alvorlig mangelfulle tjenester, stiller stortingsrepresentanten det betimelige spørsmålet om hva statlige myndigheter har gjort for å bedre situasjonen.

I og med at statlige myndigheter ikke har foretatt seg noe av betydning, er det en viss fare for at svaret fra eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) blir av den tomme varianten.

 

Jens Petter Gitlesen

4 februar 2019

  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 bJ9abp http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2019-03-14 73783747; 3s. Hsidksis. Sjkfjf jsnfkkdkskdlfkejdfk. Kskfkb odkfk. Jskfkskfbbkznforosksifkfke. Kskfjskshwjfjriswkzkwlgktifkdkdkekdnrkcrcjrusyq 6373847288395938295959292959hdjfnkddkzksnmfmgkzmfmhkxmgmgl738593959959595995959383828288288888298999999999999999999999999999999999999999ueijdjcjdkkdfkcmfkckfkkcmfkcmfkxmdkcnfmdndmdmmcmfmmcmc NcnfnncnffkskrkfU7377578384884hdjfjfkjdkrkfmdkekkskdkcmslfkskeitudkrlct Hajjdjdmdmfkzmrlxldlfndndmmfmfmfmmcmmffmmfmfksmmfkgmcmgmmg Anonymt

Tips noen om siden