Foto av Cato

Får vi en ekte NFUer på Stortinget?

Vi kan få en ekte NFUer på Stortinget! Mye tyder på at Cato Brunvand Ellingsen enten vil bli valgt i fra Oslo eller vil bli møtende vararepresentant.

Jeg har kjent Cato i minst 15 år. Da jeg var forbundsleder og Cato var aktiv i FO, så pratet vi sammen daglig. Vi pratet mye sammen da Cato jobbet i NAKU. Våre veier krysses ofte og det er jeg glad for.

Cato er vernepleier og har jobbet på alle nivåer i tjenesten. Han har også jobbet mye på det interesspolitiske planet. Han er medlem av NFU Oslo fylkeslag og har en sterk iver etter å bedre livsforholdene til mennesker med utviklingshemning.

Jeg har lenge visst at Cato drev på med litt partipolitikk på si. Men at han skulle seile frem som en sannsynlig Stortingsrepresentant, kom som en stor og gledelig overraskelse.

SV er i medvind og NRKs supermåling viser at partiet kan få tre stortingsrepresentanter fra Oslo. Cato er nummer fire på SVs Osloliste. Får SV ytterliggere fremgang i Oslo, så seiler Cato, som en trofast NFUer, inn som stortingsrepresentant. Om det blir som NRKs måling, så er det svært sannsynlig at Cato blir møtende vararepresentant fra Oslo.

Det er overveiende sannsynlig at venstresiden får et stort flertall ved valget. En rødgrønn regjering av SV, Ap og Sp er kanskje vår neste regjering. Da vil ganske sikkert minst en av SVs Oslorepresentanter få en plass i regjeringer og Cato vil bli fast møtende vararepresentant!

– Gjennom mange år har jeg sett mange og gode rapporter, planer og forslag ende opp i departementets skuffer. Jeg har et sterkt ønske om å påvirke politikken. Det blir ikke enkelt, men jeg mener det er nødvendig med politikere som har et ekstra engasjement for våre felt, sier Cato om hvorfor han sikter mot Stortinget.

Vi trenger NFUere på Stortinget. Cato har gjennom mange år vist hva han står for. Vi krysser fingrene og håper at neste intervju med Cato blir fra Løvebakken.

Jens Petter Gitlesen

10 september 2021

Tips noen om siden