Karin Andersen

Kjemper for en sosial boligpolitikk

– Det er meningsløst, utrygt og usosialt og jeg synes det er ille at partier som KRF og AP er mot sosial boligpolitikk, sier Karin Andersen (SV) om stortingsflertallet som stemte mot å endre husleielovens bestemmelser om gjengs leie.

Motivasjonen til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) synes klar.

– Alle skal bo trygt og det gjøre de ikke når, både fordi kommunene kan ta så høy husleie og fordi bostøtten er så kraftig svekket. Derfor fremmet vi forslag om at kommunene ikke lengre skal kunne ta så høy husleie som mange kommuner gjør nå i sine sosiale boliger og omsorgsboliger. Det er jo ikke mulig å betale 14- 15000 i husleie når trygden er på 19000.

– Hvorfor i all verden skal leietakere med utviklingshemning og andre uføre som har fast og gitt inntekt måtte behovsprøves for sosialhjelp hver måned resten av livet? Dessverre mener stortingsflertallet, alle unntatt SV og Rødt at slik skal det være.

– Det er ille og det gjør ansvaret til lokalpolitikerne dere enda større når de nå få ansvaret for å sikre disse menneskene bo-trygghet, for de har de ikke nå.

– Bostøtten må også opp. Den har falt som en stein, mange får ingenting lengre, mens boutgiftene øker og inntektene bli mindre verd, sier Karin Andersen.

Karin Andersen var den eneste som deltok i stortingsdebatten som nevnte situasjonen til mennesker med utviklingshemming.

Politikk er en uendelighet av omkamper. Det vil helt sikkert komme flere saker om gjengs leie, bostøtte og boligsosiale tiltka. Om SV og Karin Andersen ikke fikk flertallet med seg i første omgang, så er utvilsomt Karin Andersen motivert til å kjempe frem noen seiere i de neste omgangene.

Jens Petter Gitlesen

6 juni 2019

  • 2023-05-22 http://various-styles.doorblog.jp/ carbide rod stock http://easytouse.blog.jp/ threading insert http://wideworld.blog.jp/ carbide insert quotation central and intermediate inserts http://say-good.blog.jp/ http://wide.blog.jp/ http://wellwell.blog.jp/ Anonymt
  • 2023-05-16 [cheap case study writing services](https://www.google.com/) [url=https://www.keyword.com]keyword[/url] [a href=https://www.keyword.com/]guest blog[/a] [url=https://www.keyword.com]guest blog[/url] [URL=https://www.keyword.com/]guest blogs[/URL] [nice post][1] [1]: https://wikipedia.com [Nice](http://Www.google.com) [OK Google](https://www.google.ae "Googleoo") [a href=https://games.org]Best Games[/a] [L=nice post]https://en.wikipedia.org/[/L] [link=https://games.com]Perfect Games[/link] [[Best Games>>http://www.games.org]] [https://games.org Best Games] [[ https://name.com | name ]] "Games web site":http://www.games.org [https://www.britgamess.com|best british Games] [S=Rfactorcentral.com]http://www.rfactorcentra.com/[/S] Best Gamers websites Best Gamers websites tophhs Best Gamers websites aa
  • 2023-05-12 It's great to see that someone is fighting for social housing policy. I own a business that is about custom iron patches, if you are looking for the best custom patch design then get unique patches from us. Fiona
  • 2023-02-22 It's great to see individuals and organizations advocating for a social housing policy. Access to affordable housing is crucial for ensuring the basic needs of individuals and communities are met. It's important that policymakers prioritize this issue and work toward solutions that make social housing more accessible. On a side note, a Lakers jacket can be a great addition to any outfit, and it's good to see that people can express themselves and show their support for their favorite sports teams. Mia Hawkins
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 N5SYyn http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2019-08-05 Stå på Karin, du gjør en kjempeflott jobb. Så at summen 19000kr sto der, som inntekt. Er det ung ufør som har det eller før skatt? Jeg har minste sats og utbet ca 16000 i mnd, etter skatt, husleia er på 11515kr. Jeg må flytte men vet ikke hvor, da kommunen ikke har noen kommunal leilighet ledig. Bostøtten sank til litt over 1300kr, ser de godtar kr6000 i boutgifter. Mange år siden jeg bodde så billig. Klem til deg❤️ Anne G. Ødegård
  • 2019-06-08 Dette er en noe bakvendt situasjon for her har vi SV som vil skrote gjengs husleie mens de fleste hos NFU er medlemmer hos partier som vil beholde gjengs husleie. Steinar Wangen
  • 2019-06-07 Karin Andersen, jeg ber deg, ikke gi opp, fortsett å kjempe for denne saken! Du er en sjelden politiker, det finnes faktisk ikke mange som deg!🌹🌹🌹 Sidsel Knutsen

Tips noen om siden