Håvard Ravn Ottesen

Høyremannen

Bak aksjonene i Trondheim, finner vi Håvard Ravn Ottesen, styremedlem i Trondheim NFU og kandidat på Trondheim Høyres liste til kommunevalget.

Håvard Ravn Ottesen har vært særdeles aktiv i NFU Trondheim lokallag. Nå ønsker han også å engasjere seg i kommunepolitikken.

– Jeg har alltid hatt et stort engasjement. Egentlig uten så mye ledig tid med tre barn, krevende omsorgssituasjon hjemme. Jeg har vært pådriver for lokale pårørendenettverk og tillitsvalgt i NFU en god stund. Innsatsen her har inspirert, da jeg kan være med på å gjøre en forskjell. Byens beslutningstagere trenger også å høre stemmen fra de som sjeldent har anledning eller ikke evner å delta, sier Håvard Ravn Ottesen.

Hvis du blir valgt, kan du påvirke situasjonen. Hvordan kan du eventuelt påvirke kommunens politikk?

- Jeg har mange års erfaring med interessepolitikk med mange tillitsverv i ryggsekken. Da jeg ble pappa til en sønn med utviklingshemming måtte jeg lære meg et nytt språk; kommunalsk, for å bli forstått av byråkrater som skulle fatte masse vedtak.

– Dette språket er vanskelig for meg, og folk flest. Jeg ønsker derfor å gjøre det enklere å være sjef i eget liv. I dag blir en målt opp og ned for å finne riktig tjenestetilbud og det fattes vedtak mange ikke skjønner. Det er vanskelig å være sjef, når andre bestemmer hvordan du skal ha det.

– Jeg mener det er viktig at utviklingshemmede ikke blir sett på som brukere av helse- og omsorgstjenester, men som innbyggere. Likeverdet er viktig. Skal Trondheim være en by for alle, må også utviklingshemmede være en naturlig del av bybildet. Det betyr også at alle skal få tilstrekkelig personlig assistanse til å delta som alle andre.

Du står på partiet Høyre sin liste. Vi har mange partier. Hvorfor valgte du akkurat Høyre som ditt parti?

- Jeg tror på enkeltmennesket. At alle har like stor verdi og alle har iboende ressurser de må få mulighet til å leve ut. Hver og en skal ha individuelle og frie liv med selvråderett over egen situasjon. Livsituasjonen til utviklingshemmede er alt for ofte prisgitt offentlige beslutninger. Beslutninger de det gjelder i liten grad har vært med på å avgjøre.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

27 mai 2019

Tips noen om siden