Bjug Ringstad

NFUer og Ap-politiker

– Arbeidet mitt både i NFU og i kommunestyret går i stor grad ut på å sikre et godt velferdssamfunn med rom for alle, sier NFUs tidligere nestleder Bjug Ringstad.

NFUs tidligere nestleder, mangeårig tillitsvalgt og ivrig støttespiller, Bjug Ringstad, stiller både til kommunevalget og Fylkestingsvalget for Arbeiderpartiet.

– Jeg er grunnleggende sosialpolitisk engasjert og er nok preget av å ha hatt en søster med utviklingshemming. Når en kommer nært på mennesker med utviklingshemming, så ser en betydningen av en sterk og bærekraftig velferdsstat. Jeg er opptatt av å sikre funksjonshemmedes rettigheter og har vært engasjert i dette arbeidet i et langt liv. Vil en påvirke samfunnet, så er kommunestyre- og fylkestinget velegnede steder, sier Bjug Ringstad.

I NFU-sammenheng, har du engasjert deg sterkt i mange saker knyttet til tvangsflytting og bruk at tvang og makt, ikke minst har du vært aktiv i tvangsflyttingssaken i Vågå. Er det stor forskjell på arbeidet i NFU og arbeidet i kommune- og lokalpolitikken?

– Arbeidet mitt både i NFU, i kommunestyret og i fylkestinget går i stor grad ut på å sikre et godt velferdssamfunn med rom for alle. En forskjell er at kommunestyret og fylkestinget har mer makt. En annen forskjell er arbeidsformen, men grunnleggende er politisk arbeid det samme om det utøves i interesseorganisasjoner eller i politiske partier. Det dreier seg om å siker et samfunn med rom for alle.

Partiene og partienes gruppemøter bestemmer mye i kommune- og fylkespolitikken. Hender det at du må stemme mot din overbevisning.

– Aldri. Jeg gjør det klart for partimedlemmene hva jeg mener om sentrale saker, så respekteres det. Derimot har jeg svært mange ganger fått partigruppen med på saker og løsninger som jeg mener er av stor betydning.

Hvorfor valgte du å engasjere deg i Arbeiderpartiet?

– Jeg er for sterke fellesskapsløsninger. "Vi vil ha velferd, ikke veldedighet", var et NFU-slagord i tidligere tider. Skal vi sikre velferden, så krever det sterke fellesskapsløsninger og sterk offentlig styring, sier vår tidligere nestleder Bjug Ringstad.

Jens Petter Gitlesen

17 august 2019

Tips noen om siden