Svein Rune Johannessen

Ålesund vedtar gratis SFO etter 4. årstrinn

Ålesund kommune vedtok i kveld gratis SFO etter 4. årstrinn. Vedtaket ble fattet med 43 stemmer mot seks av Høyres ni stemmer.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Svein Rune Johannessen, holdt et innlegg med mange og gode argumenter for gratis SFO etter 4. årstrinn:

Ordfører, – jeg undres over at rådmannen fremmer denne saken uten overhode å drøfte omsorgsutfordringene som de berørte familiene daglig står i. For de som søker kunnskap så vil man ganske fort finne at familier som får barn med store funksjonsnedsettelser yter en omsorgsinnsats som tilsvarer halvparten av årsverkene i sykehjemmene i Norge. I to av tre tilfeller så må en av foreldrene endre sitt forhold til arbeidslivet, noe som nesten alltid rammer mor. Det er store udekkede behov for avlastning. Det er vanskelig å rekruttere støttekontakter. Familiene føler at de ofte må sloss mot kommunale vindmøller. At det ikke er å gi omsorg som er det mest krevende, men å sloss mot kommunale hjelpeapparatet, slik som vi ser i denne saken. Samtidig så leser vi i våre egne tertial og årsrapporter at Ålesund har store mangler når det gjelder å yte nødvendig avlastning. Det er krevende å rekruttere å beholde støttekontakter. Voksne utviklingshemmede må bo hjemme hos utslitte pårørende fordi vi som kommune ikke klarer å skaffe tilstrekkelig med boliger. Foreldre tar selv ansvar for å bygge en rekke boliger – at ansvar som kommunen burde tatt men unnlater å gjøre. Med et slikt bakteppe og med en slik kunnskap burde det forventes av rådmannen at saken i det minste inneholdt opplysninger om disse utfordringene som de berørte familiene står.

Er det noen i denne sal som kan finne det minste spor av slik opplysninger i saken? Er det noen i denne sal som kan finne et eneste ord i saken der administrasjonen gir honnør til familiene for den omsorgsinnsatsen som de daglig står i?

Bystyret må kunne forvente at i en slik sak så var det nettopp familienes omsorgsutfordringer som ble drøftet og derigjennom ville det være en naturlig konklusjon at familiene ikke skal betale over tredve tusen kroner årlig for noe som foreldre til funksjonsfriske barn slipper. Familiene burde slippe å lese en sak som er så fullstendig blottet for innsikt og forståelse for de utfordringer som de står i – der saken utelukkende er gjennomsyret av kommunens behov for inntekter uten å skjele til omsorgsutfordringene. Fra denne talerstol ønsker jeg å gi honnør til de 14 familiene for omsorgen som daglig gis.

Et stort flertall i denne sal er helt tydelig på at det for Ålesund bystyre er selvfølge at det ikke skal betale for en kommunal tjeneste som er helt nødvendig og som foreldre til funksjonsfriske barn slipper. Det er svært hyggelig å kunne avslutte dette innlegget med å si at samtlige partier unntatt Høyre i Ålesund stiller seg bak uttalen fra helse- og velferdsutvalget og tilrådingen fra Kultur- og oppvekstutvalget om at foreldrebetalingen for barn med særskilte behov i 5-7 klasse skal opphøre fra 1. august i år.

Jens Petter Gitlesen

21 juni 2018

Tips noen om siden