Logo til organisasjoner

Legg planene om nytt tvangslovverk på is

En sammenslutning av arbeidstaker- og interesseorganisasjoner ber Helse- og omsorgsdepartementet om å legge arbeidet med ny tvangslov på is.

Felles uttalelse til «Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra
Tvangslovutvalget» fra en sammenslutning av arbeidstaker- og interesseorganisasjoner

Undertegnede organisasjoner mener arbeidet med et felles tvangslovverk for helsesektoren må legges på is inntil CRPD er inkorporert i Menneskerettsloven.

Vi viste i vårt høringssvar av 2. desember 2019 til tre hensyn vi mente lovforslaget ikke svarte på: å få regelverket i tråd med menneskerettighetene/ FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), utfordringen med omfattende tvangsbruk og behovet for forenkling og samordning av regelverket.

Vi kan ikke se at departementet i sine kommentarer og forslag har svart på disse hensynene.

Høringsnotatet bærer preg av politiske føringer fra Granavolden-plattformen hvor regjeringen den 17. januar 2019 forpliktet seg til å «Foreta en revisjon av alle tvangshjemler, basert på anbefalingene fra Tvangslovutvalget». Tvangslovutvalget kom med sitt forslag et halvår etter Granavolden-plattformen, og utvalget har i sin utredning ikke lagt CRPD til grunn for lovforslaget. Når det var politisk bestemt at en skulle bygge videre på forslaget, kan dette forklare hvorfor departementet relativt ukritisk bygger videre på Tvangslovutvalgets forslag.

Hurdalsplattformen slår fast at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. CRPD artikkel 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23 og 25 er sentrale for hvordan tvangsbruk i helsesektoren skal reguleres. En kommende inkorporering av CRPD vil gi føringer både med hensyn til fremtidig tvangslovgivning, utviklingen av beslutningsstøttesystemer og endringer i vergemålsloven.

CRPD legger til grunn den sosiale og rettighetsbaserte modellen i forståelsen av funksjonshemming. I motsetning til den medisinske modellen hvor funksjonshemming forstås som feil og mangler med individet, forstår den sosiale modellen samfunnets utforming som årsak. Tilsvarende vektlegging av den sosiale og rettighetsbaserte modellen finner vi i veilederen som Verdens Helseorganisasjon utga 9 juni i år om utforming av tilbud innen psykisk helse, Guidance on community mental health services, hvor man vektlegger en personsentrert og rettighetsbasert tilnærming. Veiledningen er en del av WHOs QualityRights initiativ, som har et omfattende materiale med konkret og praktisk veiledning om CRPDs betydning for psykiske helsetjenester, og hvordan man kan utvikle tjenester og rammeverk
som er i tråd med CRPD.

Forslaget til ny tvangslov bygger på den medisinske modellen og er derfor ikke egnet til å oppfylle rettighetene nedfelt i CRPD.

Det er nødvendig først å etablere rammene for fremtidig lovgivning på dette feltet før en går videre med en større lovreform.

Organisasjonene mener et felles lovverk må utvikles med utgangspunkt i CRPD, så vi kan få et lovverk godt rustet for fremtiden i tråd med menneskerettighetene. Vi mener tvangslovutvalgets utredning og departementets kommentarer til denne ikke er et godt nok utgangspunkt for å få til dette.

Disse organisasjonene står bak/ har tilsluttet seg det felles høringssvaret:


Hvite Ørn
Fellesorganisasjonen (FO)
Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU)
Stopp Diskrimineringen
We Shall Overcome (WSO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Uloba
Vernepleierforbundet i Delta
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Foreningen JAG og JAG Assistanse
Autismeforeningen (AiN)
Stiftelsen SOR

2 november 2021

 • 2022-06-27 online case study solution help provides a host of case study writing services. Our online assignment help and paper writing service is offering more than 100% plagiarism free assignments and help. Get your customized essay, term paper or research paper on time with our expert writers lily jacob
 • 2022-06-24 Utilize 22 in number SHEIN markdown codes and voucher codes for 25% off your next request. Make titanic endeavor resources on ladies', men's and youngsters' FW21 plan. Lily
 • 2022-06-23 At Book driving test success anytime we understand that vehicle or bike speculation test is one of the basic focal of your life. driving test success anytime
 • 2022-06-15 พร้อมให้ทุกท่านได้พิสูจน์ด้วยการทดลองเล่นแล้ววันนี้ รวมเกม สล็อตออนไลน์ทุกค่าย เกมสล็อตที่แตกง่ายที่สุด2021 มาแรงที่สุดแล้วในตอนนี้เกม สล็อตแตกง่ายที่สุด กับเว็บตรง สล็อต ไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝาก ถอน ไม่มีขั้นต่ำ สามารถฝาก ถออน ออโต้ หรือ ผ่านทรูวอเลทได้ ทดลองเล่นpg slot เครดิตฟรีทุกค่าย ไม่ต้องเติมเงินแม้แต่บาทเดียว พร้อมรับโปรโมชั่นและร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย piyaone
 • 2022-05-18 The completely well-defined and elaborated forum which I have found today. and my day is going to be ok because every word you have written is clear and fulfills the meaning of the concept. wish you the best of luck with the next blog. Want to connect with me stay here Charging Port Replacement kristin burger
 • 2022-03-28 Excellent services and good stunning products! Great item and will be shopping with you guys again thank you. olivia's discount code. thisisemilyblunt
 • 2022-03-28 Excellent services and good stunning products! Great item and will be shopping with you guys again thank you. olivia's discount code. thisisemilyblunt
 • 2022-03-24 ICE's mission is to imprison and deport immigrants, tearing families and communities apart across the United States. ICE deported an estimated 185,884 people and held an average of 20,000 people every day in fiscal year 2020, which is particularly heinous given the hazards posed by COVID-19 to people imprisoned in unclean conditions. Students that are having difficulty and do not have enough time to study due to their employment schedules. Get Exam Done is a website where you may pay someone to take my exam help for online course, or online classes. We have highly qualified teachers who will provide you with the greatest guidance possible, ensuring that you receive good grades throughout your academic career. Alberto Torres
 • 2022-02-10 By the way that's a good read after a long time. It's good to see something good in favor of the employes or the corporate culture. Because the fresh students are worried about the job after graduation. After facing a lot of problems in their dissertation writing there's another problem waiting for them to get a desireable job. That's why we prefer students to get the professional dissertation help in UK form dissertationhelpzone and take a chill pill. Mathew Bangs
 • 2022-01-06 Great, blog upload to providing the information related to the planene i have read carefully your blog it's very informative because i am a student of univesity of USA last day i was writing the thesis on the nursing thesis help to the our subject. Julian Grayson
 • 2021-12-27 I really appreciate Caldwells' understanding when I ordered the wrong products. They were fast and very patient about it. Go to this https://caldwells.com/interior-doors/flush-doors and order from them now. seo
 • 2021-12-04 great blog i have read all blog because i'm working as a Phd Thesis Writers to the uk students. emma

Tips noen om siden