Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen

Når svangerskapet, fødsel og barn gjøres til et problem

Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen er tildelt Livsvernprisen 2018. De tre mødrene har i en årrekke jobbet for å sikre en god svangerskapsomsorg og likeverdige helsetjenester også for dem som velger å bære frem barn med alvorlige diagnoser.

De tre mødrene har det til felles at de ønsket å bære frem sine barn med diagnosen trisomi 18. Alle tre ble møtt med et massivt abortpress og manglende respekt. Trisomi 18 er en alvorlig tilstand. Mange med diagnosen dør i svangerskapet, mange dør kort etter fødselen, men ingen dør av diagnosen trisomi 18. Inntreffer døden, så skyldes det organsvikt.

Helsevesenet vårt er blant verdens beste og av høy etisk standard. Men når det kommer til spesielle diagnoser, så kollapser det hele og en møtes med respektløst diskriminerende holdninger.

Ole, sønn til Anna blir seks år i mars

Ole, sønn til Anna blir seks år i mars (Foto: Marion Haslien/Fotografene)

Da legen til Anna Solberg fant ut at barnet hun bar, hadde trisomi 18, så fylte han ut abortsøknaden. Anna skulle kun skrive under. Men Anna trengte litt tid for å tenke seg om. Legen ble frustrert og folklarte Anna at barnet var som en salat. Ole er ingen salat, men en glad gutt som går i barnehagen og driver med musikk og bading på fritiden. I mars blir Ole seks år. Til høsten blir han skolegutt.

Åsta Årøen er jurist og lokalpolitiker, takket nei til fostervannsprøve etter ultralydundersøkelse som avdekket den alvorlige diagnosen. Hun kritiserte oppfølgingen av dem som velger å bære frem funksjonshemmede barn, for å være mangelfull og lite tilpasset den enkelte. Abortpresset er stort og kvinnen blir knapt respektert.

Siri Fuglem Berg er lege. Da det kom frem at hun bar et barn med trisomi 18, så erfarte hun et helsevesen som oppførte seg stikk i strid med det hun selv hadde lært på legestudiet. I 2013 utga Siri Fuglem Berg sine erfaringer i boken Evy Kristine – retten til et annerledes barn. Siri Fuglem Berg hevder at det å få en alvorlig diagnose på sitt barn, medfører at en mister rettigheter som alle andre har, noe som lett blir til et selvoppfyllende profeti. Manglende helsehjelp medfører at barn med alvorlige diagnoser risikerer en unødvendig død.

Anna, Siri og Åsta har egenerfaring med manglende respekt og sorteringssamfunnet i praksis. Gjennom likepersonstiltak har de hjulpet og informert andre gravide og nyblitte foreldre til barn med trisomi 18. Gjennom foredrag, politikk og samfunnsdebatt, har de jobbet for å skape et samfunn med rom for alle. Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen får den 5. februar overrakt Livsvernprisen for 2018, en pris som de virkelig fortjener. NFU gratulerer Anna, Siri og Åsta med prisen!

Prisutdeling

Prisutdelingen finner sted mandag 5. februar kl. 12.30-13.45 på Radisson Blu ved Holbergs plass i Oslo, med mottakelse fra kl. 12.00. Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, vil overrekke prisen til Fuglem Berg, Solberg og Årøen. Kristin Minde vil stå for det musikalske innslaget, og det blir hilsener fra blant andre Krf-leder Knut Arild Hareide, barnelege Øyvind Svendsen og leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Annen omtale av prisvinnerne

 

Jens Petter Gitlesen19 januar 2018

Tips noen om siden