Arbeidsklær

Uniformering og tjenestene som gikk av skaftet

Ønsker en å styrke segregeringen, legge stein til byrden for selvbestemmelsen, hindre normalisering og forsterke skillet mellom de og vi, så bør tjenesteyterne i bofellesskapene kles opp i hvitt eller blått etter modell fra sykehusene.

Tromsø, Bodø, Bjørnafjorden, Narvik, Stjørdal, Harstad er blant kommunene hvor tjenesteyterne i kommunens bofellesskap går i arbeidsklær omtrent som sykepleiere på sykehus. Hygiene brukes som argument for uniformeringen.

Den mest uhygieniske gruppen som finnes, er småbarn. De må ha hjelp til alt. Likevel er barnehagepersonellet ikke uniformert. Derimot har de tilgjengelig det utstyret og den beskyttelsen som trengs når behovet er der.

Avinstitusjonalisering og normalisering er overordnede målsetningen i politikken overfor mennesker med utviklingshemming. Uniformering representerer det motsatte og understøter skillet mellom de og vi. Ønsker en å skape klienter, så sørg for uniformert arbeidsantrekk etter modell fra sykehusene.

Når institusjonstenkningen har kommet såpass langt at ansatte uniformeres, så er det kanskje ikke så merkelig at kommunene betraktet bofellesskapene som sykehjem og innførte besøksforbud og andre restriksjoner på beboernes bevegelsesfrihet og privatliv.

Jens Petter Gitlesen

18 oktober 2020

 • 2024-06-12 This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. Michael Jackson Varsity Jacket Mike Rooney
 • 2024-06-12 ufa789 เข้าสู่ระบบ เว็บแทงบอลราคาดี มีคู่บอลเปิดให้แทงมากที่สุด บาคาร่า อันดับ1 ศูนย์รวมเกมพนันทุกเกม สมัครง่าย ไม่มีขั้นต่ำ UFAAUTO789
 • 2024-06-12 เว็บออนไลน์ 789 เว็บแทงบอลราคาดี มีคู่บอลเปิดให้แทงมากที่สุด บาคาร่า อันดับ1 ศูนย์รวมเกมพนันทุกเกม สมัครง่าย ไม่มีขั้นต่ำ UFAAUTO789
 • 2024-01-04 Replica Gucci Shoes Kids Replica T-Shirt Replica Clae Shoes Replica Loafer Replica Moncelar Kids Clothing Replica Roger Shoes Replica Supra Shoes Replica Prada Shoes Replica Chloe Handbags Replica Gianmarco Lorenzi Shoes replica louis vuitton wallets Replica Balenciaga Hats replica mens bag replica louis vuitton sandals replica dior womens bag replica fendi sneakers Replica Prada AAA Belts replica gucci mens bag Bell Ross Replica Watches Omega Replica Watches Anonymt
 • 2024-01-04 Replica Prada Shoes Replica Polo Replica Crossbody Bags Replica Giuseppe Zanotti Shoes Replica Slide Replica Wallet Replica Converse Shoes Replica Nike Dunk Shoes Replica Handbags Replica Ferragamo Belt Replica Prada Hoodies replica gucci coat Replica Omega Watches Replica Tudor Watches Replica Hermes Wallets Replica Hermes Jackets Replica Tag Heuer Watches Chopard Replica Watches replica louis vuitton polo replica gucci sandals Anonymt
 • 2023-09-18 VBMT Inserts parting tool inserts tungsten carbide stock http://onlooker.livedoor.biz/ tungsten long inserts carbide round insert carbide wear inserts http://various-styles.doorblog.jp/ tungsten insert sharpener http://wellwell.blog.jp/ buy tungsten carbide inserts https://carbideinserts.edublogs.org https://carbideinsert.bloggersdelight.dk carbide wear strips https://carbideinserts.bloggersdelight.dk tungsten insert holder Anonymt
 • 2023-07-10 Qhaaf Bedding is a renowned online brand in Pakistan, offering an exquisite range of bridal bed sheets and bridal bed sheet sets at competitive prices. With an extensive collection that caters to the diverse tastes of Pakistani brides, Qhaaf Bedding ensures quality and elegance while providing the best value for your investment in bridal bed sheets in Pakistan. Qhaaf Bedding
 • 2023-07-06 Mannat Clothing is one of the famous clothing brands in the market, well-known for its exceptional quality and trendy designs that cater to the needs of fashion-conscious individuals. Mannat Clothing
 • 2023-07-04 Discover the perfect bags for women at Bagerz! From trendy bags for girls to elegant ladies' bags, we have a stylish collection to suit every taste. Bagerz Bags
 • 2023-07-04 Aspire Bedding is having bedsheets online sale, with discounts of up to 50% off. This is an excellent opportunity to stock up on new bedsheets for your home. Visit Aspire Bedding's website today to take advantage of this sale. Aspire Bedding
 • 2023-07-04 Aspire Bedding, a well-known Pakistani bed sheets brand, offers its customers an extensive range of high-quality bed sheets in various designs, colors, and fabrics. The brand's bedsheet sale offers unbeatable discounts on its products, making it an affordable choice for customers looking for comfortable and stylish bedding options. With an easy-to-use website and safe payment options, Aspire Bedding's online platform makes it easy for customers to shop for bed sheets online. Aspire Bedding is a site you should visit when you're looking for a bed sheets sale online in Pakistan! Aspire Bedding
 • 2023-05-22 carbide wear rods threading insert buy tungsten carbide rods http://good-time.blog.jp/ common turning inserts carbide china http://wide.blog.jp/ http://high-quality.blog.jp/ carbide rod stock http://newbie.livedoor.biz/ Anonymt
 • 2023-05-22 http://wideworld.blog.jp/ tungsten tig rods deep hole drilling inserts tungsten long rods http://allbest.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-19 This is such awesome content i got to read after lot of time. Its so interesting as well as informative. I am sure everyone who read it got a lot to learn from it.Yellowstone Show Merch Mike Rooney
 • 2022-08-12 I was looking for another article by chance and found your article keonhacai I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. Keonhacai
 • 2022-06-20 Hey, hello everyone, interesting article, I would like to read more about this. I would also like to recommend you high-quality services for crowd backlinks, they do it quickly, efficiently and, if necessary, a lot, we will do it as you want. crowd backlinks
 • 2020-11-11 Takk for flott medlemsblad. Det heter seg at tiltakene i pandemien skal skjerme barn og unge. I Tromsø kommune gikk det 5.11. ut et pdf-dokument fra kommuneoverlegen om forsterkede smitteverntiltak. Dette inkluderte alle kommunale tjenester til mennesker med utviklingshemming, og er tolket av tjenestene som «bruk av munnbind for alt av personale, hele tiden». I tillegg brukes arbeidsantrekk, stort sett hvite sykehusklær. Begrunnelsen er beskyttelse av sårbare grupper. Blant tilbudene er miljøtjenester for barn og unge, samt avlastningstilbud. På videregående skole har dette resultert i en normal skoledag hvor lærere ikke bruker munnbind, så kommer skolefritidsordningen som dekkes av kommunal miljøtjeneste med fullt smittevernutstyr. Det problematiseres ikke at dette kan være negativt, gi problemer med kommunikasjon, forhindre leppelesing, medføre frykt og utrygghet, samt være stigmatiserende. Min sentrale innvending er manglende tilpasning i form av andre løsninger, og ikke minst at det ikke gjøres individuelle vurderinger. Vil gjerne høre hva praksis er i andre kommuner. Audny Anke, Tromsø
 • 2020-10-20 Johannes Handegard. Både du og NFU bør sette dere inn i hvordan innbyggerne ser på utviklingshemmede. Når dere gjør det vil fort se hvor ufattelig naive dere er. Steinar Wangen
 • 2020-10-20 Til LMO: Når jeg leser ditt innlegg, slår det meg at du ikke kjenner godt nok til det arbeidet NFU driver. Sentralt og lokalt kjemper vi en konstant kamp for inkludering, likeverd, medvirkning og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming. Vi kjemper mot budsjettnedskjæringer, institusjonalisering, reduserte tjenester, "underslag" av tjenester og en omsorg dekket inn av alt for mange tjenesteytere i deltidsstillinger og ofte mad lav kompetanse. Det synes som om vi har mange felles synspunkter, men det er helt fremmed for meg at vi motarbeider dere som står i for å yte gode tjenester. Omsorgen for utviklingshemmede er i alt for mange kommuner gitt en uakseptabel lav prioritet. Det er alt for lett å skjære ned i denne tjenesten fordi det er så få som kjenner problematikken og taler utviklingshemmede sin sak. Johannes Handegard
 • 2020-10-20 Nå er det faktisk grunn til å tro at alle mennesker med utviklingshemning er i risikogruppa fordi forskere nå har konkludert med at COVID 19 angriper hjernen. Steinar Wangen
 • 2020-10-19 Jens Petter Gitlesen, vi er i en pandemi. Detter er kommunale tiltak gjort for å ivareta de som gir og mottar kommunale tjenester, i en historisk unntakstilstand som har påvirket hele verdenssamfunnet. Disse tiltakene er alle midlertidige, og utarbeidet for å forhindre smitte - ikke bare i boligene, men i hele landet vårt. Hvor har NFU vært alle andre dagene i året, i den normale hverdagen, utenfor unntakstilstanden? Hvor er dere under kommunale nedskjæringer? Hvor er dere når personer med utviklingshemming blir fratatt kommunikasjonshjelpemidler? Hvor var dere når boligene vokste seg større og større, og ble til institusjoner igjen? Ja, hvor var dere under protestmarkeringa i Tromsø? Private boliger og selvbestemmelse JA, men husk den harde realiteten som er at dette er mennesker som ikke selv har valgt å bo i store bofellesskap, som ikke selv har valgt sin nabo, som ikke alltid selv kan velge å beskytte seg mot smitte - fordi de både deler fellesarealer og personal. Det finnes mennesker i bofelleskap som har stort behov for stell og pleie, som befinner seg i risikogruppen - og derfor daglig utsettes for smittefare. Med mange, mange ulike mennesker innom i de mest sårbare situasjoner hver eneste dag, hver eneste uke, også under en smittsom pandemi. Uniformer har til hensikt å minske faren for smitte! Redusere fare for død. Redusere faren som kommer med en institusjonalisert hverdag. For når det kommer til en livsfarlig pandemi, må vi kalle en spade for en spade. Dette er mennesker som hele tiden havner mellom to stoler - under pandemien tenker jeg stolen med fokus på smittevern er den tryggeste. NFU angriper i feil ende; hadde vi hatt inkludering og likeverd, ville ikke de moderne institusjonene "bofellesskap" er vært en akseptert boform, og problemstillingene vi ser i dag hadde ikke vært aktuelle. Det er DETTE diskusjonen burde handle om! Kampen som foregår alle andre dager i året, i århundre etter århundre; likeverd og inkludering. Dere har ikke gjort noe annet enn å gå til angrep på mennesker som daglig bryr seg, som arbeider og kjenner hverdagen i kommunale tjenester. Menneskene som gjør sitt ytterste hver dag for å ivareta hver enkeltes rett til god helse! Forklar meg Jens Petter Gitlesen, hvordan du skal ivareta smittevern i store boliger, med 30 - 40 ansatte? Med behov for medisinsk oppfølging, stell og pleie? Hva med å angripe budsjettene som hindrer faste ansettelser, og god kvalitet - slik at vi kunne minsket smittefaren ved å ha færre ansatte, med god kompetanse? Og hva tenker du om helsepersonellet som arbeider dag og natt på disse institusjonene, og deres helse og sikkerhet under pandemien? I stedet for å gå i dialog går dere til angrep, og påfører skam og skyldfølelse hos menneskene som jobber for det samme som dere!! Nemlig å ivareta mennesker med bistandsbehov sine interesser, livskvalitet og helse! Å strupe tiltak under en pandemi for å vise organisasjonens muskler er billig, og vitner om et ensidig, uetisk og umoralsk syn på arbeid med mennesker i sårbare grupper. Vi kunne stått sammen, men dere kjemper mot de som kjemper samme sak som dere. LMO
 • 2020-10-19 Det starter med språket. Jeg er et menneske, en person som bor i hjemmet mitt, mens i bofellesskap heter det brukeren i bolig! Anita Sjulsen-Hage
 • 2020-10-19 Har de noe faglig eller forskningsmessig belegg for å hevde at det blir bedre hygiene? Et så segregerende tiltak kan ikke bare settes igang basert på synsing! Eller ligger det noe mer bak dette? De synes de er hevet over brukerne og vil gjerne markere det tydelig. Elfinn Færevåg

Tips noen om siden