Hege Haukeland Liadal og Bent Høie

Få og svake tiltak overfor risikoutsatte barn

Regjeringen har få tiltak for å unngå at risikoutsatte barn blir smittet i skole og barnehage.

NFU brakte historien om Ole på 9 år. Han er bare ett av mange barn som er i alvorlig fare hvis han blir smittet av Covid-19. Ole ble holdt hjemme fra skolen store deler av fjoråret. Nå er smitten høyere i barnehagene og skolene samtidig som smittevernstiltakene er færre.

NFU har også sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie om saken.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) følgende spørsmål:

Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å sikre at alle barn skal kunne ha en trygg og god tid i barnehage og skole når statlige smitteverntiltak oppheves?

Mange pårørende frykter situasjonen med høye smittetall blant barn og unge samtidig med at barnehagene og skolene stort sett er på grønt nivå. Flere barn og unge i risikogruppene samt deres pårørende, har i lang tid vært mer eller mindre isolert for å unngå smitte.

Svaret fra helse- og omsorgsminister Bent Høie varslet få tiltak. Blant de viktigste tiltakene, kan nevnes:

 • I områder med mye smitte kan kommunen også vurdere gult og rødt nivå for barnehager og skoler.
 • Man skal også opprettholde god hygiene i skoler og barnehager, og man skal ikke håndhilse eller klemme.
 • FHI har i samarbeid med Barnelegeforeningen definert hvilke barn som har høy risiko for alvorlige utfall hvis de blir smittet.
 • Barn og unge i risikogrupper skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent, og det er valgfritt for barn og unge i risikogrupper om de vil være på skolen eller få opplæring hjemme.
 • Koronavaksinasjon for alle over 18 år, men også nå unge i aldersgruppen 16-17 år. Vaksinering av personer i risikogruppen mellom 12-17 år, basert på råd fra FHI.
 • Regjeringen har også åpnet for at kommunene kan prioritere vaksinasjon av ansatte i skoler og barnehager.

Hele spørsmålet og svaret kan en lese på Stortingets nettsider.

Jens Petter Gitlesen

30 august 2021

 • 2023-03-12 You have a great sense of writing I must say. Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles มังงะ Jones
 • 2023-03-04 So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site. อ่านมังงะ Jones
 • 2023-02-26 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. cab Airdrie Jones
 • 2023-02-19 Thanks for sharing nice information with us. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, I would like to bookmark the page so I can come here again to read you, as you have done a wonderful job. manga Jones
 • 2022-10-06 As I am looking at your writing, majorsite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. majorsite
 • 2022-08-04 An ebook ghostwriter highlighted the risks of children getting infected in a book based on infection and diseases in the latest times. You made some really good prevention points though. Great article. Iris Calvin
 • 2022-07-11 The risk of infection from child to child at school is extremely high. Because it is the environment where they communicate and live together, this is entirely possible. bubble shooter Delbert Barrett

Tips noen om siden