Hege Haukeland Liadal og Bent Høie

Få og svake tiltak overfor risikoutsatte barn

Regjeringen har få tiltak for å unngå at risikoutsatte barn blir smittet i skole og barnehage.

NFU brakte historien om Ole på 9 år. Han er bare ett av mange barn som er i alvorlig fare hvis han blir smittet av Covid-19. Ole ble holdt hjemme fra skolen store deler av fjoråret. Nå er smitten høyere i barnehagene og skolene samtidig som smittevernstiltakene er færre.

NFU har også sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie om saken.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) følgende spørsmål:

Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å sikre at alle barn skal kunne ha en trygg og god tid i barnehage og skole når statlige smitteverntiltak oppheves?

Mange pårørende frykter situasjonen med høye smittetall blant barn og unge samtidig med at barnehagene og skolene stort sett er på grønt nivå. Flere barn og unge i risikogruppene samt deres pårørende, har i lang tid vært mer eller mindre isolert for å unngå smitte.

Svaret fra helse- og omsorgsminister Bent Høie varslet få tiltak. Blant de viktigste tiltakene, kan nevnes:

  • I områder med mye smitte kan kommunen også vurdere gult og rødt nivå for barnehager og skoler.
  • Man skal også opprettholde god hygiene i skoler og barnehager, og man skal ikke håndhilse eller klemme.
  • FHI har i samarbeid med Barnelegeforeningen definert hvilke barn som har høy risiko for alvorlige utfall hvis de blir smittet.
  • Barn og unge i risikogrupper skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent, og det er valgfritt for barn og unge i risikogrupper om de vil være på skolen eller få opplæring hjemme.
  • Koronavaksinasjon for alle over 18 år, men også nå unge i aldersgruppen 16-17 år. Vaksinering av personer i risikogruppen mellom 12-17 år, basert på råd fra FHI.
  • Regjeringen har også åpnet for at kommunene kan prioritere vaksinasjon av ansatte i skoler og barnehager.

Hele spørsmålet og svaret kan en lese på Stortingets nettsider.

Jens Petter Gitlesen

30 august 2021

Tips noen om siden