Faksimile fra Avisa Nordland

Fauske etablerer arbeid og dagtilbud

Kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske, Nils-Are Johnsplass, tar høyde for å etablere tilrettelagte arbeidsplasser og dagtilbud i kommunen i løpet av neste år, skriver Avisa Nordland.

– Det er musikk i våre ører å høre det, sier leder av Norsk forbund for utviklingshemmede i Salten (NFU), Vera Valen til Avisa Nordland.

I nesten ti år har både Miljø- og habiliteringstjenesten og Norsk forbund for utviklingshemmede i Salten (NFU) jobbet for å få på plass et stabilt dag-/arbeidstilbud for utviklingshemmede og psykisk syke i Fauske.

Saken har aldri, ifølge enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Fauske kommune Lene Gulstad, vært til politisk behandling, til tross for flere forsøk.

Det er positivt at Fauske kommune tar rev i seilene. Andre kommuner bør være klar over at omsorgstjenester dreier seg om langt mer enn personlig stell. Fra rundskriv Aktiv omsorg, kan en lese: "Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser. Tilbud om dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjeneste­tilbudet."

Les hele saken i Avisa Nordlang (innlegget er bak betalingsmuren)

Jens Petter Gitlesen

26 desember 2017

Tips noen om siden