CRPD

Ber Norge lage avinstitusjonaliseringsplan

FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av Funksjonshemmedekonvensjonen, ber Norge om å etablere en avinstitusjonaliseringsplan.

Norge er en ivrig forsvarer av menneskerettighetene over for andre land. Her hjemme er vårt menneskerettsfokuset adskillig svakere, – ofte direkte blekt. Kjønn, etnisitet og seksuell legning er veletablerte diskrimineringsgrunnlag som ofte omtales. Funksjonsnedsetteles er det likesom ikke så farlig med.

I kulturdepartementet pågår arbeidet med å sluttføre en melding om rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Menneskerettighetene er blant de mest grunnleggende rettighetene. FN har påpekt mange og alvorlige menneskerettighetsbrudd på funksjonshemmedefeltet i Norge. Når det gjelder boligpolitikken, så uttrykker FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av funksjonshemmedekonvensjonen bekymring over situasjonen  og manglende planer for å nedbygge de nye institusjonene, dvs. kommunale bofellesskap (se omtale av artikkel 19):

"The Committee is concerned about:

(a) The lack of an action plan for the deinstitutionalization of persons with disabilities with clear timelines and a budget, and the emphasis on the resettlement of persons with disabilities in shared housing rather than in fully independent living arrangements;"

Når stortingsmeldingen om rettighetene til mennesker med utviklingshemming kommer, så får vi se om det kommer noen løsning på feltet eller om en fortsetter å ignorere grunnleggende rettigheter.

Jens Petter Gitlesen

26 februar 2020