Tone Mørk

Tviler på effekten av ekspertgruppens tiltak

Ekspertgruppens forslag for å bedre tilbudet i barnehagen og skolen for elever med særskilt behov for tilpasning, er for generelle og lite nyanserte sier Tone Mørk som er direktør i Statped

Hvorfor er det alltid barn og unge med størst behov for tilrettelegging som skal få minst oppmerksomhet, som skal oppleve å bli salderingsposten hver gang ressurser eller tjenester fordeles, spør Tone Mørk, direktør i Statped. Les mer på spesialundervisning.nu

Tips noen om siden