Tore Hagebakken

Vår mann på Stortinget

– Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap). Situasjonen medførte at stortingsrepresentanten ble kritisk til mange av smittevernstiltakenes iboende sosiale urettferdighet.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) har gjennom mange år hatt et sterkt fokus på situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han var saksordfører for forslaget som resulterte i stortingsmeldingen «Frihet og likeverd». Tore Hagebakken har tatt opp et mangfold av saker angående mennesker med utviklingshemming. På NFUs landsmøte i 2016, ble Tore Hagebakken tildelt NFUs æredspris. I den senere tid har stortingsrepresentanten satt fokus på situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne i dagens smittesituasjon.

Hva var bakgrunnen for at du tok opp funksjonshemmedes situasjon i Stortinget?

– Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg. Mange med bevegelseshemming mistet den nødvendige assistansen og ble avhengig av familie og venner for å komme seg opp om morgenen og i seng om kvelden. De ble i praksis fengslet i sin egen leilighet. Myndighetene stengte ned tolk/ledsagertjenesten til døvblinde. Den informasjonen fikk ikke de som benyttet tjenesten fordi de ikke hadde tolk/ledsager. Utviklingshemmede ble underlagt besøksforbud, utgangsforbud og mange var isolert i egen leilighet hele dagen. Arbeidsplassen var stengt og dagtilbudet var stengt. Jeg hørte om eneforsørgere til hjemmeboende barn med store bistandsbehov som mistet alle tjenestene og som hadde full jobb. Det er ikke mulig å både drive omfattende bistand overfor egne barn i hjemmet samtidig med at en skal være på jobb. Når en får slike tilbakemeldinger, så må en som folkevalgt følge dem opp.

Dersom en skal begrense smittespredningen, så må en iverksette tiltak. Hva burde vært gjort annerledes?

– Smittevern er viktig, men en må tenke seg om og vurdere fordeler og ulemper med mulige tiltak også under epidemier. I kriser og kriselignende situasjoner hvor en må handle raskt, er det forståelig at det oppstår spesielle situasjoner som en ikke forutså, men at funksjonshemmede får problemer når tjenestene til funksjonshemmede stenges, er noe som en ikke trenger å være ekspert for å innse. Det var neppe nødvendig å stenge tjenestene til funksjonshemmede i kommuner og områder hvor det ikke var registrert smitte. Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og Norges institusjon for menneskerettigheter advarte mot farene for menneskerettighetsbrudd overfor blant annet mennesker med utviklingshemming. Jeg har ikke registrert at henvendelsene er blitt fulgt opp.

– På NFUs nettsider var det skrevet om Helse- og omsorgsdepartementets forslag om nye lovparagrafer i smittevernloven som ville gitt utvidede muligheter for tvangsbruk overfor mennesker uten samtykkekompetanse.  Jeg tok saken opp i Stortingets helse- og omsorgskomite og mer enn antydet at Arbeiderpartiet ikke kunne støtte et slikt forslag. Slike inngripende tiltak krever grundig utredning. Heldigvis innså Helse- og omsorgsdepartementet. etter påtrykk fra NFU at ut i fra smittesituasjonen i landet, så trengte en ikke forhaste seg. En må alltid vurdere nødvendigheten av tiltak, sikre at effekten av tiltakene står i forhold til målsetningen og at tiltakene ikke er diskriminerende. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med menneskerettighetene som Norge har forpliktet seg til å følge. Når det gjelder mennesker som ikke forstår og heller ikke forholder seg til smittesituasjonen, så er det ikke tvangsbruk, men det å tilrettelegge og tilpasse både tjenestene og livssituasjonen for å unngå tvangsbruk som bør være hovedfokus, sier Tore Hagebakken.

– Smittevernloven ble revidert våren 2019. Jeg var saksordfører. Sakspapirene var omfattende og grundige. Det var lite partipolitisk strid. Det er heller ikke på dette feltet de partipolitiske skillelinjene går. Under revisjonen av smittevernloven var det spesielt fokus på tuberkulose og andre svært langvarige sykdommer som både er svært smittsomme og krevende å behandle. Svært få isoleres med tvang, så godt som alltid godtar folk at de må isoleres eller så makter en å legge tilrette uten bruk av tvangsisolasjon, slik at smittede ikke smitter andre. De siste 50 årene har vi knapt hatt behov for å isolere folk med tvang. Jeg er langt i fra overbevist om behovet for nye lovregler på feltet nå, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken som lover å følge utviklingen nøye.

Jens Petter Gitlesen

3 juni 2020

 • 2024-02-22 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 고화질스포츠중계 고화질스포츠중계
 • 2024-02-22 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 바카라 바카라
 • 2024-02-22 흠 !! 이 블로그는 정말 멋져요. 정말 운이 좋아 여기에 도달해서 멋진 정보를 얻었습니다. 카지노커뮤니티 카지노커뮤니티
 • 2024-02-22 흠 !! 이 블로그는 정말 멋져요. 정말 운이 좋아 여기에 도달해서 멋진 정보를 얻었습니다. 1인샵 1인샵
 • 2024-02-22 【온라인 카지노 먹튀검증은 카지노인사이드】 전문 검증팀을 통해 먹튀사이트 정보를 공유하고 안전한 온라인 카지노사이트 정보를 제공합니다. 하노이 밤문화 하노이 밤문화
 • 2024-02-22 유쾌한 게시물,이 매혹적인 작업을 계속 인식하십시오. 이 주제가이 사이트에서 마찬가지로 확보되고 있다는 것을 진심으로 알고 있으므로 이에 대해 이야기 할 시간을 마련 해주셔서 감사합니다! 카지노 커뮤니티 카지노 커뮤니티
 • 2024-02-22 【온라인 카지노 먹튀검증은 카지노인사이드】 전문 검증팀을 통해 먹튀사이트 정보를 공유하고 안전한 온라인 카지노사이트 정보를 제공합니다. 하노이 밤문화 하노이 밤문화
 • 2024-02-21 이 기사에서 훌륭한 작업을 수행했습니다. 매우 정확하고 질적입니다. 읽기 쉽고 읽기 쉽게 만들었습니다. 당신은 진짜 글쓰기 재능이 있습니다. 정말 고맙습니다 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-02-19 시간을내어이 문제에 대해 토론 해 주셔서 감사합니다.이 주제에 대해 더 많이 배우고 싶습니다. 가능하다면 전문 지식을 얻으면 추가 정보로 블로그를 업데이트 해 주시겠습니까? 저에게 매우 도움이됩니다. 토토사이트추천 토토사이트추천
 • 2024-02-19 No.1 먹튀검증 사이트, 먹튀사이트, 검증사이트, 토토사이트, 안전사이트, 메이저사이트, 안전놀이터 정보를 제공하고 있습니다. 먹튀해방으로 여러분들의 자산을 지켜 드리겠습니다. 먹튀검증 전문 커뮤니티 먹튀클린만 믿으세요!!. 먹튀검증사이트 먹튀검증사이트
 • 2024-02-19 No.1 먹튀검증 사이트, 먹튀사이트, 검증사이트, 토토사이트, 안전사이트, 메이저사이트, 안전놀이터 정보를 제공하고 있습니다. 먹튀해방으로 여러분들의 자산을 지켜 드리겠습니다. 먹튀검증 전문 커뮤니티 먹튀클린만 믿으세요!! 먹튀검증사이트 먹튀검증사이트
 • 2024-02-17 체중 감량에 성공하려면 외모 이상에 집중해야합니다. 기분, 전반적인 건강 및 정신 건강을 활용하는 접근 방식이 가장 효율적입니다. 두 가지 체중 감량 여정이 똑같지 않기 때문에 대대적 인 체중 감량을 달성 한 많은 여성에게 정확히 어떻게했는지 물었습니다. 에이전트토토 에이전트토토
 • 2024-02-17 내 웹 사이트에서 비슷한 텍스트를 볼 수 있습니다. 에볼루션카지노 에볼루션카지노
 • 2024-02-17 유용한 정보를 공유해 주셔서 감사합니다. 강남벳 강남벳
 • 2024-02-17 훌륭한 영감을주는 기사. 우리카지노 우리카지노
 • 2024-02-17 유용한 정보를 공유해 주셔서 감사합니다. 카림벳 카림벳
 • 2024-02-17 이 훌륭한 정보를 갖고 싶습니다. 난 그것을 너무 좋아한다! 쇼미더벳 쇼미더벳
 • 2024-02-17 좋은 사이트가 있습니다. 정말 쉽고 탐색하기 좋은 웹 사이트가 훌륭하고 멋져 보이고 따라 가기 매우 쉽다고 생각합니다. 달팽이토토 달팽이토토
 • 2024-02-17 훌륭한 영감을주는 기사. 볼트카지노 볼트카지노
 • 2024-02-17 내 웹 사이트에서 비슷한 텍스트를 볼 수 있습니다. 투게더토토 투게더토토
 • 2024-02-17 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post 토토사이트 토토사이트
 • 2024-02-14 An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topi 툰코 툰코
 • 2024-02-14 This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-02-14 An interesting discussion may be valued at comment. I do think that you ought to write more about this topic, it might not be described as a taboo subject but usually individuals are too few to chat on such topi 야동 야동
 • 2024-02-14 This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. 야동 야동
 • 2024-02-14 very nice post, i surely really like this website, go on it 섹파 섹파
 • 2024-02-14 Very good blog post.Much thanks again. Cool. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-02-14 Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. 누누티비 누누티비
 • 2024-02-14 Hmm!! This blog is really cool, I’m so lucky that I have reached here and got this awesome information. 툰코 툰코
 • 2024-02-07 Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place. 온라인 슬롯 온라인 슬롯
 • 2024-02-06 I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. 토토사이트추천 토토사이트추천
 • 2024-02-06 Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists 메이저사이트 메이저사이트
 • 2024-02-06 Amazing experience after visiting this site which is really full of information and someone have information for.And also you could buy some cosplay costumes from http://www.cosjj.com/ in high quality. news update for latest updates in urdu language this is best . Just have fun. 카지노 올인토토 카지노 올인토토
 • 2024-02-06 Very Nice Blog Thanks for sharing This Useful information. 포커 뷰어 프로그램 포커 뷰어 프로그램
 • 2024-02-06 Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-02-06 You have a good site. It is really easy, and nice to navigate.I think the website is great, looks wonderful and very easy to follow 토토사이트 토토사이트
 • 2024-02-06 i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2024-02-06 I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-02-06 "Your article is very good, I really like reading the article that you made " 카지노뱅크 카지노뱅크
 • 2024-02-06 After research a couple of of the weblog posts in your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will probably be checking back soon. Pls check out my site as effectively and let me know what you think. Computers & Accessories 바카라 사이트 바카라 사이트
 • 2024-02-06 귀하의 게시물이 얼마나 흥미롭고 놀랍습니까! 저에게 유용하고 도움이됩니다. 저는 그것을 매우 좋아하고 여러분의 다음에서 .. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-02-06 After research a couple of of the weblog posts in your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and will probably be checking back soon. Pls check out my site as effectively and let me know what you think. Computers & Accessories 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-02-05 Will you be thinking in relation to remodeling ones home? 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2024-02-04 온라인 카지노 커뮤니티 온카허브 입니다. 온카허브는 카지노 먹튀 사이트들과 안전한 카지노 사이트 정보를 공유하고 있습니다. 카지노 먹튀검증 전문팀을 자체적으로 운영함으로써 철저한 검증을 진행하고 있습니다. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2024-02-04 온라인 카지노 커뮤니티 온카허브 입니다. 온카허브는 카지노 먹튀 사이트들과 안전한 카지노 사이트 정보를 공유하고 있습니다. 카지노 먹튀검증 전문팀을 자체적으로 운영함으로써 철저한 검증을 진행하고 있습니다. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2024-02-03 안전놀이터 ❣️, 메이저사이트 ❣️, 먹튀검증 ❣️ 및 추천 토토친구는 여러분들의 안전한 베팅문화 정착을 위해 먹튀사이트 정보 공유 및 안전하게 이용하실 수 있는 안전놀이터를 추천하여 드리고 있습니다. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2024-02-03 안전놀이터 ❣️, 메이저사이트 ❣️, 먹튀검증 ❣️ 및 추천 토토친구는 여러분들의 안전한 베팅문화 정착을 위해 먹튀사이트 정보 공유 및 안전하게 이용하실 수 있는 안전놀이터를 추천하여 드리고 있습니다. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2024-01-31 My brother recommended I would possibly like this website. He used to be entirely right. This submit actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thank you 바카라 사이트 바카라 사이트
 • 2024-01-30 나는 그들이 매우 도움이 될 것이라고 확신하기 때문에 사람들을 귀하의 사이트로 다시 보내기 위해 귀하의 사이트를 내 소셜 미디어 계정에 추가하고 공유했습니다. 꽁머니 꽁머니
 • 2024-01-25 방문자에게 제공하는 최고 품질의 정보를 정말로 즐겼다 ​​고 말하기 전에 웹 사이트를 떠날 수 없었습니까? 새로운 게시물을 확인하기 위해 자주 다시 올 것입니다. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-01-24 Good day,your writing style is great and i love it, 스포츠무료중계 스포츠무료중계
 • 2024-01-24 I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information 스포츠무료중계 스포츠무료중계
 • 2024-01-24 Thanks for picking out the time to discuss this, I feel great about it and love studying more on this topic. It is extremely helpful for me. Thanks for such a valuable help again. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-01-24 I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-01-23 I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. 카지노 카지노
 • 2024-01-23 Great survey, I'm sure you're getting a great response 홈타이 홈타이
 • 2024-01-22 "나는 그러한 주제에 관심이 있으므로 멋진 설명 페이지를 언급하겠습니다. 툰코웹툰 툰코웹툰
 • 2024-01-17 나는 이것을 읽을 것이다. 다시 올게요. 공유해 주셔서 감사합니다. 그리고이 기사는 우리가 현실을 관찰 할 수있는 빛을 제공합니다. 이것은 매우 좋은 것이며 심층적 인 정보를 제공합니다. 이 멋진 기사에 감사드립니다 .. 카지노뱅크 카지노뱅크
 • 2024-01-17 Trying to say thank you won't simply be adequate, for the astonishing lucidity in your article. I will legitimately get your RSS to remain educated regarding any updates. Wonderful work and much accomplishment in your business endeavors 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-01-17 The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job. Keep going 카지노커뮤니티 카지노커뮤니티
 • 2024-01-17 Decent data, profitable and phenomenal outline, as offer well done with smart thoughts and ideas, bunches of extraordinary data and motivation, both of which I require, on account of offer such an accommodating data here 토토커뮤니티 토토커뮤니티
 • 2024-01-04 This site is excellent and so is how the subject matter was explained. I also like some of the comments too. Looking forward to your next post. 무료스포츠중계 무료스포츠중계
 • 2024-01-04 Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles and using the informative tips. Looking forward to read such knowledgeable articles. 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2024-01-04 Replica Boss Belt Replica Wallet Replica Ferragamo Belt Replica Adidas Shoes Replica Pouch Replica Vittesse Shoes Replica Small Bags Replica Nike Free Shoes Replica Gianmarco Lorenzi Shoes Replica Christian Louboutin Shoes replica dior sneakers Replica Fendi Underwears Replica Omega Watches Replica Balenciaga Socks Replica Rolex Watches Replica Mens Versace Suits replica prada sneakers replica louis vuitton coat Replica Konstantin Chaykin Watches Replica Hublot Watches Anonymt
 • 2024-01-04 Replica Business Bags Replica Ed Hardy Belt Replica Nike Air Max Shoes Replica Moncelar Kids Clothing Replica Polo Kids Clothing Replica Prada Handbags Replica LV Shoes Kids Replica Pouch Replica Dirk Bikkembergs Shoes Replica Miu Miu Shoes Replica Loewe Underwears Replica Hublot Watches replica gucci sandals replica dior mens bag Replica Richard Mille Watches Replica Fendi Jeans replica louis vuitton belts replica dior sneakers Replica Fendi Pants replica gucci sneakers Anonymt
 • 2024-01-03 Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-01-03 They can be tips related to numerous composition categories, including college applications and complex assignments like Kaplan assignment help 소액결제현금화 소액결제현금화
 • 2024-01-03 Stunning! Such an astonishing and accommodating post this is. I super love it. It's so great thus amazing. I am simply stunned. I trust that you keep on doing your work like this later on moreover 토토사이트 토토사이트
 • 2024-01-03 Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share 카지노 카지노
 • 2023-12-25 나는 이것을 읽을 것이다. 다시 올게요. 공유해 주셔서 감사합니다. 그리고이 기사는 우리가 현실을 관찰 할 수있는 빛을 제공합니다. 이것은 매우 좋은 것이며 심층적 인 정보를 제공합니다. 이 멋진 기사에 감사드립니다 .. 야동 야동
 • 2023-12-04 우리에게 제공 한이 멋진 게시물에 정말 감사드립니다. 나는 이것이 대부분의 사람들에게 유익 할 것이라고 확신합니다. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2023-11-22 Nice post. I loved industrial outdoor storage listings ASD
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 슈퍼헐크주소 슈퍼헐크주소
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 레고도메인 레고도메인
 • 2023-11-21 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 기가도메인 기가도메인
 • 2023-11-21 This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck 세븐사이트 세븐사이트
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 무지개사이트 무지개사이트
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 스마일사이트 스마일사이트
 • 2023-11-21 Thank you for your blog. It's awesome! 캡사이트 캡사이트
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 저금통도메인 저금통도메인
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 부천오피 부천오피
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 보증업체 보증업체
 • 2023-11-21 You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-11-21 That is the amazing piece of writing, Thanks a lot for the purpose of rendering everybody this. Have post 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 레고사이트 레고사이트
 • 2023-11-21 This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck w벳 토토사이트 w벳 토토사이트
 • 2023-11-21 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 기가사이트 기가사이트
 • 2023-11-21 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 굿모닝사이트 굿모닝사이트
 • 2023-11-18 These is apparently just like definitely great. Most of these modest items are designed through the use of variety of base consciousness. I love these significantly 저금통토토 저금통토토
 • 2023-11-01 A fast proactive and knowledgable Healthcare Lawyer or Attorney is recognized in the news is Healthcare Law Partners. 먹튀사이트 주소 먹튀사이트 주소
 • 2023-10-31 이 게시물을 통해 모든 작품을 연주하는 데 대한 귀하의 좋은 지식이 매우 도움이되었다는 것을 알고 있습니다. 나는 이것이 내가 찾고 있던 문제를 발견하는 첫 번째 장소임을 알립니다. 당신은 영리하면서도 매력적인 글쓰기 방법을 가지고 있습니다. https://udong777.com/ https://udong777.com/
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. https://udong777.com/ https://udong777.com/
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-10-31 "좋은 게시물입니다.이 게시물은 정말 좋은 정보를 제공합니다. 확실히 살펴 보겠습니다. 정말 유용한 팁이 여기에 제공됩니다. 정말 감사합니다. 좋은 작업을 계속하세요. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-10-31 "이것은 훌륭한 기사입니다. 많은 정보를 감안할 때 이러한 유형의 기사는 사용자의 웹 사이트에 대한 관심을 유지하고 계속해서 더 많은 정보를 공유합니다. 행운을 빕니다. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-31 나는 그들이 매우 도움이 될 것이라고 확신하기 때문에 사람들을 귀하의 사이트로 다시 보내기 위해 귀하의 사이트를 내 소셜 미디어 계정에 추가하고 공유했습니다. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. https://www.bitsofwisdom.org/blog https://www.bitsofwisdom.org/blog
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-10-31 It’s really a fantastic website, thanks for sharing. There's no doubt i would fully rate it after i read what the idea about this article is. You did a nice buy web traffic buy web traffic
 • 2023-10-31 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 저금통도메인 저금통도메인
 • 2023-10-31 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 스마일사이트 스마일사이트
 • 2023-10-31 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 무지개사이트 무지개사이트
 • 2023-10-31 비슷한 주제에 대한 흥미로운 정보를 읽을 수있는 페이지로 여러분을 초대합니다. 세븐사이트 세븐사이트
 • 2023-10-31 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 기가도메인 기가도메인
 • 2023-10-31 오랫동안 나와 내 친구는 유익한 블로그를 찾고 있었지만 지금은 올바른 위치에 있습니다. 당신은 내 마음에 방을 만들었습니다! 레고도메인 레고도메인
 • 2023-10-31 여기 처음 왔어요. 나는이 게시판을 발견했고 그것이 정말 도움이되었고 많은 도움이되었다는 것을 발견했습니다. 나는 무언가를 돌려주고 당신이 나를 도왔던 다른 사람들을 돕고 싶습니다. 슈퍼헐크주소 슈퍼헐크주소
 • 2023-10-31 터키에서 온라인 스포츠 베팅을 할 수있는 베팅 사이트 목록은 바로 방문하십시오. 꽁포 꽁포
 • 2023-10-31 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 토스주소 토스주소