Vi holder stengt

Omsorg eller tortur?

Den norske velferdsstaten skaper trygghet for mange. Men av og til må en stille spørsmål om omsorgen nærmer seg tortur og om rettstaten kan arte seg som diktaturene hvor politiets hovedoppgave er å verne om myndighetsmisbruk.

Fra en krig til en annen

I 2001 flyktet Saka og hennes søster fra Kosovo til Norge. De flyktet fra en krig og havnet i en annen. Rettstaten de kom til var ingen rettstat, men Grimstad kommune. Den som hører historien, må komme i tvil. Det synes som om omsorgstjenesten, fylkesmannen, vergemålsordningen og politiet har myndighetsovergrep som en hovedoppgave.

Saka maktet å skjerme sin søster fra Kosovokrigen og sykdomsutbruddene i flyktningsleierene, men klarer ikke å beskytte henne i verdes tryggelse land.

Problematiske verger eller problematisk vergemålsforvaltning?

Sakas søster har diagnosen utviklingshemming. Om det stemmer eller ikke, er vanskelig å si fordi hun er både døv og blind. Naturlig nok har Sakas søster ingen vennekrets. Hun har sin søster. Saka har et tett og gjensidig forhold til sin søster og har jobbet for å få et godt tjenestetilbud. Såpass iherdig og godt jobbet Saka for å sikre søsterens interesser at kommunen ba fylkesmannens vergemålsavdeling om å fjerne Saka som sin søsters verge. Nå er en advokat som verken kjenner, oppsøker eller forstår Sakas søster oppnevnt som fast verge.

Besøksforbud i helseinstitusjoner og private hjem

I 2017 fikk Saka og søsteren nok av problemene med det kommunale bofellesskapet. Søsteren kjøpte et koselig eget hus. Søsteren bor alene i huset, men har tjenesteytere fra Aleris/Stendi hele døgnet. Grimstad kommune betrakter åpenbart huset som en helseinstitusjon og har innført besøksforbud. Saka er blitt informert om besøksforbudet via meldingen:

https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/90756160_10157200528593775_7884560602465566720_n.png?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=_iiUJwS6af8AX_ucPhb&_nc_ht=scontent-arn2-2.xx&oh=4ec08561001f7f468978806a94b5d57c&oe=5EAAF7C9

 

Besøksforbudet er også kunngjort med oppslag på ytterdøren i huset til Sakas søster. Hvem "Vi" som holder stengt er, kommer ikke frem. Trolig er det Grimstad kommune. Uansett er det ikke hun som eier huset og bor der.

Oppslag på ytterdøren

Politiet kommer

Saka har vært ute en vinternatt før. Hun forsøkte å trosse kommunens stenging av søsterens hus. Da ble politiet varslet og forhindret Saka i å besøke sin søster.

Politiet sjekket saken med fylkesmannen og kommuneoverlegen og bekreftet til Saka at besøksforbudet var innført av hensyn til smittesituasjonen

e-post fra politiet

Det hører med til historien at Sakas søster er rimelig ung og ikke har noen underliggende sykdom. Hun oppsøker aldri andre folk og er langt unna det som defineres som risikogruppen.

Saka maktet å flykte med sin søster fra Kosovokrigen. Hun skjermet sin søster fra flyktningeleirenes sykdommer. Krigen mot rettstaten tapte både Saka og søsteren.

Av og til er det vanskelig å skille omsorg fra tortur!

Jens Petter Gitlesen

3 april 2020

Tips noen om siden