Trisomi

Abortloven må ikke endres

Ved å endre abortloven bidrar staten til økt stigmatisering. Det formidles et budskap om at noen mennesker er mindre verdt enn andre, heter det i uttalelse fra NFUs landsmøte.

Uttalelse fra NFUs landsmøte:

Abortloven må ikke endres

Dagens abortlov prøver å ta hensyn til kvinners rett til selvbestemmelse og fosterets rettssikkerhet.

Utviklingen innen fosterdiagnostikk har gjort det enklere å indikere om fostre kan ha Downs syndrom, eller andre kromosomvariasjoner.

Mennesker med kromosomvariasjoner møter diskriminering gjennom hele livet og får ikke ivaretatt sine grunnleggende rettigheter.

Ved å utvide tiden for selvbestemt abort sammen med en økt tilgang på fosterdiagnostikk, bidrar staten til økt stigmatisering og skaper et sorteringssamfunn. Staten formidler et budskap om at noen mennesker er mindre verdt enn andre.

NFU arbeider for et samfunn for alle. Endres abortloven får vi et samfunn med plass til færre.

Jens Petter Gitlesen

2 april 2021