Bjug Ringstad

Tvangsflyttingssaken i Vågå

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd et liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken var saken oppe for tingretten.

Vågå kommune sliter økonomisk og ser for seg innsparingsmuligheter dersom de tre beboerne i Moavegen flyttes til det nyere, institusjonslignende bofellesskapet for 12 personer i Finntunet.

- Kommunens argumentasjon for å flytte beboerne er at det nye botilbudet er vel så godt som beboernes nåværende botilbud. Vinne kommunen frem med sitt syn, så betyr det at kommunene kan flytte på innbyggere med utviklingshemming slik det passer dem, bare de etablerer "gode nok" alternativ som beboerne kan flytte inn i, fortelle Bjug Ringstad som har vært fullmektig for beboernes verger og som både vitnet og fulgte rettsaken.

Vergene, de ansatte i bofellesskapet i Moavegen og vernepleierne mener det vil være svært uheldig å flytte beboerne.

- Vågå kommune sliter økonomisk og går 7 mill. i underskudd per år. Kommunen har sagt opp ansatte og avsluttet engasjementer. Omsorgssektoren har nok fått innsparingsordre og lager tilsynelatende faglig argumentasjon for å flytte beboerne i Moavegen, sier Bjug Ringstad.

Dom i saken vil falle innen den 29. mai.

 

Jens Petter Gitlesen

16 mai 2018

Tips noen om siden