Sylvi Listhaug

Store ord og fleskefett

Noen politikere mer opptatt av å posere enn å løse utfordringer på eget saksfelt. En av disse er tidligere eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

I går falt dommen. Hannah Lunden (19) var den første i Norge som saksøkte staten for retten til brukerstyrt assistanse om natta (BPA). Hun tapte fordi rettighetene både til BPA og praktisk bistand er svært svake.

Sylvi Listhaug markerte seg sterkest mot (spesielt Ap-styrte) kommuner som var særdeles lite imøtekommende i å bevilge tilstrekkelig med tjenester. Det å skylde på andre, uten å ta sitt eget ansvar, er ingen edel kunst.

Den tidligere eldre- og folkehelseministeren mente at det var urettferdig at funksjonshemmedes postnummeret skulle være avgjørende for deres velferd. Som ansvarlig statsråd reiste hun til kommuner som var vanskelige og kritiserte kommunenes praktisering av BPA-ordningen. Hun beklaget seg over kommunene som fratok folk assistentordningen da de ble 67 år.

Jeg støtter Sylvi Listhaugs kritikk både av BPA-ordningen og de vanskelige kommunene. Men hennes uttalte bekymringer var neppe ektefølte. Som ansvarlig statsråd, burde Sylvi Listhaug tatt sitt ansvar og rettet opp uretten. Det hjelper lite å skylde på andre.

Når Hannah Lunden ikke vant frem i rettsaken, så kommer det av lovens klare utforming:

Pasient- og brukerrettighetslovens § 2d, 2. ledd sier: "Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester."

Som eldre- og folkehelseminister, så var denne lovbestemmelsen Sylvi Listhaugs ansvar. Hun fremmet ingen forslag til lovendringer.

Pasient- og brukerrettighetslovens § 2d, 1. setning, 1. ledd sier: "Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse."

Den tidligere eldre- og folkehelseministeren fremmet heller ikke forslag om å ta bort den lovfestede aldersgrensen som hun mente var så urettferdig.

I stedet for å rette opp de feilene og manglene med lovverket som Sylvi Listhaug reagerte så sterkt i mot, så kjøpte hun seg tid. Hun fikk nedsatt BPA-utvalget. Utvalget skal komme med sin innstilling høsten 2020. Da kan en forvente at saken kommer på høring. Handler regjeringen raskt, så kan en forvente at det fremmes et lovforslag våren 2021 som Stortinget skal behandle etter valget, høsten 2021.

Er en rå nok i det politiske spillet, så kan fremstå som handlekraftig uten å gjøre noe som helst annet enn å posere i media.

Abraham Lincoln sa: "Du kan lure hele folket en del av tiden, og du kan lure en del av folket hele tiden, men du kan ikke lure hele folket hele tiden."

Jeg håper folk omsider gjennomskuer Sylvi Listhaugs manglende handlekraft, BPA-bløff og ansvarsfraskrivelse.

Jens Petter Gitlesen

4 mars 2020

Tips noen om siden