Eidsivating lagmannsrett

Vågå kommune kan tvangsflytte utviklingshemmede

Det tre beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune tapte ankesaken for Eidsivating lagmannsrett. Retten slår fast at beboerne kan tvangsflyttes. NFU kommer til å forfølge saken!

Vågå kommune ønsker å tvangsflytte de tre personene med utviklingshemming fra Moavegen bofellesskap hvor de har bodd i 28 år. I håp om mer effektiv drift, ønsker Vågå kommune å flyttet beboerne til Finntunet, kommunens nye omsorgssenter.

Beboerne nektet å godta oppsigelsen av husleieavtalen. Vågå kommune stevnet beboerne for tingretten som fant grunnlag for oppsigelse av husleieavtalen. Beboerne, ved deres verger, anket saken til Eidsivating lagmannsrett. Essensen i lagmannsrettens begrunnelse, finner en på side 10 i dommen:

Ved rimelighetsvurderingen vil et sentralt moment være om utleier har tilbudt erstatningsbolig. De ankende parter er alle tilbudt ny bolig i Finntunet bofellesskap, og vil derfor ikke stå i den situasjon at de kan bli uten bolig. Selv om husleien på Finntunet bofellesskap er noe høyere har de fått tilbud om å beholde nåværende leie fra Moavegen bofellesskap. Finntunet bofellesskap er et nyere bygg enn Moavegen og leilighetene er noe større enn de i Moavegen. Leilighetene er bygget etter dagens krav med blant annet moderne ventilasjonsanlegg og større bad tilpasset fysiske utfordringer brukergruppene kan ha. Objektivt sett fremstår leilighetene på Finntunet bofellesskap som bedre leieobjekter enn leilighetene i Moavegen bofellesskap som er bygget i en tid med andre krav, andre tekniske løsninger og som etter mange års bruk er i behov for en omfattende rehabilitering.

Retten støtter seg til faginstanser som hevder at flytting ikke vil være uforsvarlig og påpeker at eventuelle raksjoner fra beboernes side, ikke kan tillegges vekt.

Beboerne ble også dømt til å betale både egne og kommunens sakskostnader.

Blir dommen stående, så bor de farlig alle de rundt 85 prosentene av voksne med utviklingshemming som leier av kommunene.

Det er helt sikkert at NFU kommer til å forfølge saken. Hva som vil skje, er litt tidlig å svare på, men det kommer vi tilbake til om kort tid.


I tillegg til egne sakskostnader er hver av de tre beoerne 147712 kroner i saksomkostninger. Totalt har innsamlingsaksjonen brakt inn drøyt 160.000 kroner til nå.

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune med kostnadene til domsstolsbehandlingen, så kan du enten gi bidrag til:

Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Jens Petter Gitlesen

10 mai 2019

  • 2023-01-05 The assignment submission period was over and I was nervous, casino online and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. casino online
  • 2023-01-02 example [url=http://example.com/]example[/url] example
  • 2022-12-30 Etisal brings you the best ready to wear and luxury pret shirts So, hurry up and grab their amazing embroidered party wear dress for women and girls today. The perfect party dress online is always available to grab from Etisal. So, hop on and get the latest casual daily wear Pret for women in Pakistan from Etisal. Etisal
  • 2022-12-30 Watsonville Towing Company is the perfect option for anyone in the area who needs a tow. motorcycle towing Andrew
  • 2022-12-29 If you are looking for the best perfume for men in Pakistan, ECS is the perfect place to go. Their fragrances are perfect for any man, whether you prefer a subtle scent or something more powerful. And with so many great options to choose from, you're sure to find the perfect fragrance for you. ECS
  • 2022-12-19 You efficiently describe each and every piece of information in this blog. If you want to hire a report writer who can summarize a detailed paper then contact us at https://www.irelandassignmenthelp.ie/report-writing report writer
  • 2022-12-02 The blog is really interesting. with many interesting and outstanding articles. Thanks for sharing such impressive articles. Continue to update! backrooms poppy12
  • 2022-06-27 My experience with Caldwells was really not what I expected. They suggested things that I never knew I needed for my project. Check their site to https://caldwells.com/interior-doors/flush-doors their products. seoo
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 fiAuQ3 http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden