Eidsivating lagmannsrett

Består Eidsivating lagmannsrett jødetesten?

Viser Eidsivating lagmannssr

I dommen angående tvangsflyttingssaken i Vågå, skriver Eidsivating lagmannsrett på side 11:

"Det legges til grunn at man i nyere tid er blitt mer bevisst på de de fordeler som kan oppnås ved å samle likeartede brukergrupper. Fokus på dette er større og når nye helsetun er bygget har det gitt mulighet for samling av likeartede brukergrupper, med de fordeler det kan medføre så vel ved at omsorgstilbudet blir bedre tilpasset brukerne som at kommunen kan gi et bedre samlet omsorgstilbud innenfor de til enhver tid gitte økonomiske rammer."

Er utsagnet diskriminerende? Består utsagnet jødetesten? Ville det vært greit å kommet med tilsvarende utsagn knyttet til seksuell legning, etnisk opphav, religion, livssyn eller kjønn?

Jens Petter Gitlesen

26 desember 2019

 • 2023-08-31 cookie clicker unblocked Bake a cake every day with cookie clicker gameplay Jamer
 • 2023-08-21 Consider whether bloxd io the language used is neutral and respectful or whether it suggests a negative attitude towards a particular group. bloxdio
 • 2023-08-16 Jeg ønsker å påpeke at Garten Of Banban 5 jeg ikke har fullstendig kontekst rundt saken eller sitatet du refererer til. Banban
 • 2023-08-16 I dette tilfellet virker ikke slope game utsagnet å inneholde diskriminerende eller nedsettende elementer. Det handler hovedsakelig om praktiske og økonomiske hensyn knyttet til samling av brukergrupper for å tilby bedre omsorgstjenester. slope
 • 2023-07-10 Explore Qhaaf Bedding's exquisite bedsheets online sale. Shop conveniently from home and enjoy incredible discounts on their wide range of bedsheet designs. Qhaaf Bedding
 • 2023-07-06 Mannat Clothing presents chic black suit design for girls, combining style and sophistication in one stunning outfit. Mannat Clothing
 • 2023-07-06 Explore the timeless charm of khussa shoes at Bagerz. Discover a wide selection of ladies khussa in various designs and shop online to add elegance to your ensemble. Bagerz Bags
 • 2023-07-05 Explore Aspire Bedding's diverse bedsheet designs, perfect for adding style and personalization to your bedroom. From modern minimalism to vibrant patterns, create a visually stunning sleep sanctuary that suits your unique taste. Aspire Bedding
 • 2023-06-13 http://wideworld.blog.jp/ carbide wear rods threading inserts threading insert carbide rod stock http://salegoods.blog.jp/ carbide rod manufacturers carbide insert tungsten rod sharpener carbide rod blanks Anonymt
 • 2023-05-22 carbide insert special inserts http://wide-world.publog.jp/ bta drilling tool tungsten long rods carbide drilling inserts http://allbest.blog.jp/ carbide china http://various-styles.blog.jp/ carbide drilling inserts Anonymt
 • 2022-12-30 Get the best loafer shoes in Pakistan from Borjan. We provide you with a variety of loafer shoes for boys in Pakistan for the most affordable prices. So, make sure to get Borjan’s amazing collection of loafer shoes for men online. Borjan
 • 2022-12-30 Chinyere is a clothing store selling velvet dresses Pakistan at reasonable prices. Chinyere gives you the best offers for buying velvet dresses in Pakistan. Their velvet dress collection is perfect for women to wear for comfort. Chinyere
 • 2022-12-30 Where can you get stylish trouser design in Pakistan? Etisal is the perfect place to get them! Their trousers are known for their stylish designs and excellent quality. Etisal's trousers are also very affordable, so you can get great trousers without spending a lot of money. Etisal
 • 2022-12-30 These are just to name a few. So contact us for top tier repairs for big trucks, buses, and farm equipment. semi truck engine repair Janice
 • 2022-12-29 ECS offers you the most stunning collections of heels for girls. ECS gives its customers high-quality high heels and heel shoes for girls. So, get the best heals for girls in Pakistan, today. ECS
 • 2022-12-15 Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks.Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. UIN Walisongo Semarang seo
 • 2022-12-02 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. seo kuwait seo
 • 2022-12-02 i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful.Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too.I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work zdrowy styl życia seo
 • 2022-12-02 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks web design services near me seo
 • 2022-08-19 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! casinosite casinosite
 • 2022-07-27 Thank you for sharing. Composite Wood Fence Kevin
 • 2019-12-28 Hvordan kan Eidsivating lagmannsrett skrive noe slik? - Nei, dette består ikke jødetesten. Dersom man bytter ut "likeartede brukergrupper" med jøder, og samler jøder vekkes raskt grufulle assosiasjoner. Dette bør være nok til å antyde at dommen fra Eidsivating lagmannsrett kan sies å ha uheldige elementer ved seg? Man er i nyere tid blitt mer bevisst på de fordeler mangfold og integrering gir, og verdien av det å leve som individ blant andre individer. Å frarøves retten og muligheten til dette på bakgrunn av kjønn, etnisk opphav, funksjonshemming,religion, livssyn eller seksuell legning er diskriminering. Utsagnet fra Eidsivating lagmannsrett må derfor sees som diskriminerende. Solveig Jensen

Tips noen om siden