Torbjørn Røe Isaksen

NFU ber arbeidsministeren iverksette smittevern overfor VTA-tiltaket

NFU ber arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om å iverksette smitteverntiltak overfor personer som er på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

postmottak@asd.dep.no

 

 

Smittevern for personer i Varig tilrettelagt arbeid>/h3>

Det er positivt at regjeringen iverksetter tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset. NFU er bekymret for personer som er på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid. Etter hva vi forstår, inngår ikke bedrifter med slike tiltaksplasser i regjeringens smitteverntiltak. NFU ser ingen god grunn til ikke å iverksette tiltak på feltet. Det dreier seg i stor grad om mennesker som vil kunne ha store utfordringer med å forholde seg til anbefalte tiltak for å begrense smittespredningen. Arbeidet som utøves er i stor grad produksjonsrettet og av en slik art at det er små negative konsekvensene av en midlertidig nedstengning eller andre smitteforebyggende tiltak.

Antall personer som er involvert i virksomhetene er ofte stort. I tillegg er det mange av deltakerne som bor i større bofellesskap hvor det er vanlig både med kollektive tjenester og svært mange tjenesteytere. Mange med utviklingshemming er i ekstrem grad eksponert for smitte. NFU etterlyser nasjonale tiltak for å begrense risikoen for smitte.

                                        Med hilsen                      
                                       
               

Jens Petter Gitlesen

                     
               

 Forbundsleder

                     

Tips noen om siden