Solveig Horne og Bjørnar Laabak

Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak

Ommøbleringen i regjeringen medfører at Solveig Horne forlater sin posisjon som barne- og likestillingsminister og Bjørnar Laabak avslutter sin rolle som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. NFU takker Solveig Horne og Bjørnar Laabak for innsatsen.

Under barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ble Rettighetsutvalget nedsatt og vi fikk innstillingen På lik linje. Vi fikk retningslinjene for å forebygge, registrere og følge opp Seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming. Vi fikk også en felles diskrimineringslov. NFU takker Solveig Horne for innsatsen og håper på et godt samarbeid når hun går tilbake til sin rolle som stortingsrepresentant.

Bjørnar Laabak (Frp) gjorde en stor jobb for å sikre levekårene til mennesker med utviklingshemming. I rollen som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobbet han aktivt for å ivareta interessene til personer med utviklingshemming på alle regjeringens arbeidsområder. Bjørnar Laabaks bidrag var viktige, men lite synlige for offentligheten. Resultetene av hans arbeide vil trolig fortsette å komme lenge etter han har gjennopptatt sitt virke i lokalpolitikken i Fredrikstad. NFU takke Bjørnar Laabak for innsatsen og ønsker ham lykke til videre.

Om det var Solveig Horne, Bjørnar Laabak eller andre som bidro til at videreføringen av Rettighetsutvalgets innstilling kom inn i regjeringserklæringen, vet jeg ikke, men jeg tipper at både Horne og Laabak hadde mer enn en finger med i det spillet.

Jens Petter Gitlesen

18 januar 2018

Tips noen om siden