Fritid for Alle

ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange blir utestengt eller får ikke drive med det de selv ønsker eller sammen med vennene sine. Redd Barna skal derfor undersøke hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever utenforskap og diskriminering på fritidsarenaen.

Hei

Jeg jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. 

Målet med prosjektet er å samle inn erfaringer og synspunkter fra ungdommer med funksjonsnedsettelser om hvordan de får delta på fritidsaktiviteter. Får du være med på alle skoleturene? Får du drive på med det du har lyst til på fritiden? Får du være med dine venner? Vi ønsker å finne ut hvordan akkurat du opplever dette og hvordan vi kan skape en fritid for alle. 

Jeg ønsker å komme i kontakt med ungdommer med funksjonsnedsettelse, kan du eller kjenner du noen som kan bidra inn i dette prosjektet?

Informantene i dette prosjektet er anonyme, og kan trekke seg når de ønsker. 

Hvis du tenker «Yes! Dette vil jeg være med på!» Kontakt meg på min epost: martine.eliasson@nhf.no  

Vennlig hilsen,

Martine Eliasson

Prosjektleder Fritid for Alle»

Tips noen om siden