Ensomhet

Molde kommune vil gjøre mor ansvarlig for sin datters eventuelle død!

Karonahysteriet har fått omsorgstjenestene i Norske kommuner til å gå av skaftet. Når hysteriet styrer og misforståelsene herjer, så druknes både fornuft og etikk. Det fikk en mor i Molde kommune erfare.

Moren ville beøke sin datter med utviklingshemming som bor i selveid bolig i Molde. Kommunen har innført besøksforbud, selvsagt uten hjemmel. Moren gjorde klart at hun ville trosse besøksforbudet. Da ble moren bedt om å underskrive et dokument:

Hvis moren besøkte datteren og datteren sener skulle dø av koronaviruset, så skulle moren være ansvarlig for datterens eventuelle fremtidige død.

Influensasesongen 2016-2017 var hard. Rundt 1700 døde. Til nå er det registrert 19 døde som følge av Korona. Koronaviruset er en alvorlig trussel, men manglende gangsyn i den kommunale omsorgssektoren er en større trussel som rammer langt flere.

Noen kommuner evner å følge helsedirektoratets anbefalinger:

"Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge."

Noen kommuner makter å finne fleksible, balanserte og gode løsninger som ivaretar de sentrale hensynsene som smittevern, trivsel og trygghet. Dessverre gjelder dette alt for få kommuner.

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2020

  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 b7JZTG http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 eYaD9M http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2020-03-28 Dette er uverdig av ein kommune, og så grovt at det elles normalt ville få følgjer som personalsak. Viss det er den same enhetsleiar som har sett i verk dette, som ho som skreiv det rundskrivet som vi har reagert på, så må ho ha vore i panikk og blodtåke. Det er svært alvorleg å påstå at folk kjem til å bli skuldig i drap, og ekstra alvorleg når det er næraste pårørande som med urett blir skulda for slikt. Eg trur at ho kan angre seg no. Ho var audmjuk i sitt korte svar til vårt klagebrev på det første rundskrivet ho sendte ut. Terje Albregtsen

Tips noen om siden