Fredrikstad

FOTO: Xalzlos

Fredrikstad forsøker på ny å institusjonalisere barn

Fredrikstad kommune planlegger på ny å gjøre den tidligere institusjonen Furutun om til avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelser.

I 2020 var saken oppe til politisk behandling, men motstanden var stor og saken ble sendt tilbake til kommunedirektøren. Nå er et lignende forslag fremmet. Formanskapet skal ta stilling til saken den 25. november og en kan forvente at saken går videre til bystyret.

Ut i fra sakspapirene går det ikke an å lese seg til hvor mange avlastningsplaner som planelsgges på Furutun. Fra saksdokumentet, side 7, kan en imidlertid lese:

I dag har 95 barn avlastning i institusjon ved henholdsvis Kiæråsen inkl. Gamleveien, Åsebråten eller Smaragdveien. 129 barn har tilbud om avlastning utenfor institusjon. Her gis avlastningen fra private hjem, eller som gruppeavlastning i Strålsundveien og på Bratlia (lokalene til dagtilbudet).

Men uansett om en planlegger for 95 eller flere barn, så er det alt for mange barn som samles under helt feil rammebetingelser.

– Fredrikstad kommunes planer for barneavlastning synes å være i strid med barnekonvensjonen som vektlegger at barn skal vokse opp i en familie eller familielignende miljø. Permanent eller midlertidig institusjonsomsorg, skal kun være siste utvei og da til barnets beste. Institusjonene skal være små og sikre barnets grunnleggender rettigheter. Dette kan en lese seg til fra konvensjonens fortale, artiklene 20 og 23 samt barnekomiteens General Comments nr. 9, pkt. 47, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.

Jens Petter Gitlesen

23 november 2021

Tips noen om siden