Tom Tvedt

En ny regjeringen bør legge arbeidet med tvangslovgivningen på is

Den kommende regjeringen bør legge arbeidet med en ny tvangslovgivningen på is og ta arbeidet i tur og orden. Først av alt bør CRPD inkorporeres i menneskerettighetsloven.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skal ha ros for å ta utfordringene med tvangslovgivningen i helse- og omsorgslovgivningen på alvor da han nedsatte Tvangslovutvalget. Dessverre var Tvangslovutvalgets forslag av en slik karakter at svært mange av organisasjonene på feltet tok avstand fra innstillingen. Foruten NFU gjaldt dette blant annet Autismeforeningen (AiN), Fellesorganisasjonen (FO), Foreningen Spekteret, Foreningen JAG, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Hvite Ørn, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Mental Helse Ungdom, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Stopp Diskrimineringen, Uloba, Vernepleierforbundet i Delta og We Shall Overcome (WSO).

En vesentlig del av kritikken, var at utvalgets forslag i liten grad bygde på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et nytt høringsutkast som bygger på Tvangslovutvalgets forslag med høringsfrist den 8. november. En ny regjering bør trekke høringsutkastet og utsette utarbeidelsen av nye tvangslovverk til sentrale premisser er på plass.

 

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Ut i fra partiprogrammene, er det flertall i Stortinget for å inkorporere CRPD i menneskerettighetsloven. Tvangslovutvalget gikk i svært liten grad gjennom forholdet til CRPD. Arbeidet med ny tvangslovgivning bør utsettes til det nye Stortinget har vedtatt inkorporering av CRPD. I forhold til tvangslovgivningen er følgende artikler i CRPD av spesiell interesse:

 • Artikkel 1: Formål

 • Artikkel 3: Generelle prinsipper

 • Artikkel 5: Likhet og ikke-diskriminering

 • Artikkel 12: Likhet for loven

 • Artikkel 13: Tilgang til rettsystemet

 • Artikkel 14: Frihet og personlig sikkerhet

 • Artikkel 15: Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

 • Artikkel 17: Vern om personlig integritet

 • Artikkel 19: Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

 • Artikkel 22: Respekt for privatlivet

 • Artikkel 23: Respekt for hjemmet og familien

Et lovforslag om inkorporering av CRPD vil legge føringer for tvangslovgivningen. Lovarbeidet må tas i riktig rekkefølge.

Fra vergemål til beslutningsstøtte

Vergerollen er sentral i dagens tvangslovgivning. Vergemålsordningen er i endring og en kan forvente endringer i vergemålsordningen mot en beslutningsstøtteordning. Endringsforslag har allerde vært på høring. Endringene i vergemålsordningen bør gjennomføres før en etablerer et nytt tvangslovverk.

Når lovbestemmelsene ikke etterleves

Det er veldokumentert og velkjent at lovverket i stor grad brytes overfor mennesker med utviklingshemning.

Nasjonalt tilsyn med bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning avdekket i 2005 ulovlig bruk av tvang og makt i 77 prosent av tilfellene. Rapporten fra tilsynet i 2006 avdekket ulovlig bruk av tvang og makt i 74 prosent av tilfellene. Etter 2006 har det ikke vært nasjonale tilsyn med bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Men det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 avdekte lovbrudd i 79 prosent av tilsynene. Brudd på tvangslovgivningen var en gjenganger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har foretatt tilsyn med tvangsvedtak. Sivilombudets forebyggingsenhet har foretatt tilsyn med personer med utviklingshemning som bor i bofellesskap. Begge tilsynene avdekker at dagens lovverk ikke blir fulgt. Dagens situasjon er for mange i strid med norsk lovverk, CRPD og torturkonvensjonen.

Statens Helsetilsyn skriver i sin oppsummeringsrapport fra 2017, side 27:

«De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forutsetninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud – også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?»

Regjeringen Solberg besvarte aldri spørsmålene.

Før en får styringssystemer som bidrar til at lovverket følges, så er det ikke ordlyden i enkeltparagrafer som er flaskehalsen i systemet.

Den kommende regjeringen bør legge arbeidet med en ny tvangslovgivningen på is og ta arbeidet i tur og orden. Først bør regjeringen utarbeide lovforslag om inkorporering av CRPD i menneskerettighetsloven. Deretter bør vergemålsloven endres til en lov om beslutningsstøtte. Regjeringen må også sikre tilstrekkelig med ressurser, kompetanse og kontroll med utøvelsen av tvangstiltak i kommunene. Når disse forholdene er på plass, så har en et godt rammeverk for å starte prosessene med større revisjoner av tvangslovgivningen.

Tom Tvedt

26 september 2021

 • 2023-02-21 I appreciate this article, the law is very important, it helps society to function stably. Drift Hunters Orabelle
 • 2023-02-15 Really fascinating material, I must say. I really appreciate you sharing this special knowledge. You make a valid point. I completely concur with what you said! Thank you for sharing your thoughts. If you carefully read the post on the blog I just visited about Reaction time exercises for improving reaction speed, it will be beneficial to you. Check out a post on reaction time test and share your opinion. Dorothy
 • 2023-02-11 This website was a lot of fun for me. You are providing a fantastic resource, and you are giving it away for free. quordle machuka
 • 2023-01-19 I appreciate you sharing this content. It's a great one, and you're right that it's great. I like going to your website and browsing the pages. You are performing admirably. Continue to post. If you're interested in a text-to-morse code translation, I advise you to read an article. I have never seen a topic as fascinating as this one. If you would like to learn more What is sos in morse code ?. You must go to morse code decoder and leave us a review. Brenda
 • 2023-01-03 Our four parties are aware that society is more powerful than the state. that society as a whole is capable of more than the government. But we both believe that whatever the government is charged with doing, word hurdle it must do it to the utmost extent possible. mathew34
 • 2023-01-01 Buy online women formal dress in Pakistan at Highwayfashions. Highwayfashions provides wide range of formal dresses online in all over Pakistan. So, grab your favorite dress today. Highway fashions
 • 2022-12-16 Excellent article. Keep publishing this kind of content. Visit this article about personality colors quiz as well. You must respond to a series of questions as you proceed through the quiz, which will provide information regarding your personality. Harold Bassett
 • 2022-12-13 I read assignmentmavens reviews and decided to approach them. Their customer service was just amazing. Moreover, I was shocked that they did the work according to my instructions and delivered it before the deadline. JShaun
 • 2022-11-22 the great things to find this good post helped me a lot keep posting I'm ill read an interesting post old main mumbai old main Mumbai
 • 2022-11-22 the great things to find this good post helped me a lot keep posting I'm ill read an interesting post old main mumbai old main Mumbai
 • 2022-11-20 This is very smart, really an intelligent idea. This is my first time in your blog and I really love it. Thanks for this awesome post. มังงะ Jones
 • 2022-11-10 Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles มังงะ Jones
 • 2022-11-04 Laws to safeguard citizens https://gas-stationsnearme.com/chevron/ corporations and workers. To guarantee the fair and secure treatment of all parties engaged with a business, businesses must operate in compliance. AhmedMalik
 • 2022-11-02 I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you.해머캔디효능 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 해머캔디효능
 • 2022-10-24 The government enacts legislation as a body of laws to safeguard citizens, corporations, and workers. To guarantee the fair and secure treatment of all parties engaged with a business, businesses must operate in compliance with these regulations slope io popo
 • 2022-10-12 My attention was drawn to your website, which gave me a new perspective on how to promote our website madalin stunt cars Gradami
 • 2022-10-12 My programmer is trying to convince me to move to .net from keonhacai. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. keonhacai
 • 2022-10-06 If you have read the entire article, it is unquestionably a wonderful one. The material is highly specific and in-depth. I adore your webpage. drift boss iyoeryt
 • 2022-09-30 ChordAbcd Memberikan pilihan bagi semua kalangan yang ingin belajar, berlatih dan bermain gitar. ChordAbcd
 • 2022-09-29 A regulation or set of rules that has been approved by the Governor and passed by the Parliament is known as a law. Acts and statutory instruments are examples of the laws (sometimes referred to as "legislation") made by the Parliament. Regulations often carry consequences for infractions even though they are not laws but have the same authority as laws because they are approved using statutory authority. Check out this new farm sim game available on PC for free. Deez Nuts
 • 2022-09-29

  The government enacts legislation as a body of laws to safeguard citizens, corporations, and workers. To guarantee the fair and secure treatment of all parties engaged with a business, businesses must operate in compliance with these regulations. Rules and regulations are very similar to one another. Rules are likewise binding but differ from regulations in that they explain what is widely agreed to be the right course of action. Regulations are a little more formal since they specify the particular behavior or action that must be taken.

  Card Thief — лучшая мобильная игра от Tinytouchtales

  Joe Mama
 • 2022-09-26 This is definitely a great article, definitely if you have read it all. The article is very detailed and specific. I love your website. wordle online wordle unlimited mytom
 • 2022-09-24 Den nye regjeringen bør sette arbeidet med tvangslovgivningen på vent. Den nåværende regjeringen quordle and moviedle har sittet ved makten i mer enn ett år, og det er på tide å få nye mennesker til makten som er forpliktet til å få slutt på bruken av tvangslovgivning. lim
 • 2022-09-17 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. keo nha cai keo nha cai
 • 2022-09-14 stickman fighter is a game that improves reflexes and responses, gives you hours of amusement, and helps you relax because of its quick pace and powerful foes. CalanthaPaul
 • 2022-08-31 Thank you for writing a good article Andheri Escorts | Mumbai Escorts | Mumbau
 • 2022-08-24 Your writing is perfect and complete. slotsite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? slotsite
 • 2022-08-23 What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. 다낭 가라오케 다낭 가라오케
 • 2022-08-16 Thanks for this great. I am wondering if you were planning on publishing similar articles to this one. Keep up the excellent posts! Loki Variant Jacket Andrew Smith
 • 2022-08-15 I was looking for another article by chance and found your article baccaratsite I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. baccaratsite
 • 2022-08-13 Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web-site Cafetera Automatica Blanca pol
 • 2022-08-13 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about casinosite ?? Please!! casinosite
 • 2022-08-12 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. casinosite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. casinosite
 • 2022-08-04 Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. casinosite casinosite
 • 2022-08-03 Everything in the content weaver game can be true if each of us knows how to animedle apply and study it carefully. Let's create a healthy new world together. Thank you very much banks. russia
 • 2022-08-02 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, casino online and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D casino online
 • 2022-07-29 Are you able to navigate the wheredle game's difficult curves? girlcobweb
 • 2022-07-26 Game developers have continuously created new games that are extremely friendly to your life geometry dash Cornelius McCoy
 • 2022-07-15 You can play it whenever you want in your browser, wherever you are, on any device. All you have to do is click on google the cookie in the center of the screen. Increasing the number of clicks will result in an ever-increasing cookie count. Cookies may also be used to improve the quality of your clicks. radiostack
 • 2022-07-14 A new government should put the work of coercive legislation on hold while it focuses on messaging to voters nerdle. As long as it is seen to be willing to pass laws and implement policies octordle, voters will see its legitimacy as a government and will be more likely to support it. drakelu21
 • 2022-06-30 There are actually a number of different types of word association games out there. Some are similar to the numberle game, while others are similar to the 5 letter words game. Regardless of which kind of word association game you decide to play, the basic concept is exactly the same for each one. donna jane
 • 2022-06-22 cookie clicker is an idle game. You can play it anytime you have free time right in the browser. All you have to do is click on the screen where there is a big cookie in the middle. The number of cookies will gradually increase with the number of clicks. You can also use cookies to upgrade your clicks Silajay
 • 2022-04-07 Well, I can say that this is a great piece of information that I found in this article like finding wordle unlimited wordle the hard way. I don't see it appearing in any posts. Bookmark this page so you can come back often and stay informed. Jimmy Dean
 • 2022-03-10 The information shared is very helpful. Share a brand new theme cookie clicker trending online game. wardrose
 • 2022-01-09 We are popular for providing the best services at affordable prices to clients, where we have offered Independent call girls & Mumbai Escorts for the last 5 years. We have an ongoing list of customers who want to join us. Mumbai Escorts Mumbai Escort Service Mumbai Escort Ayushi
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 안전한토토사이트 Patricia
 • 2021-10-30 사트이 saddddd
 • 2021-10-30 [url=https://www.kagider.org/사트이] 사트이[/url] sad

Tips noen om siden