Kronerulling

Status i kronerulling – Vågåsaken

Vågåsaken engasjerer og stadig flere bidrar til å dekke sakskostnadene som de tre personene med utviklingshemming ble idømt.

Bidragene strømmer inn for å bistå de tre leietakerne i Moavegen bofellesskap i Vågå som kommunen vil flytte. Rundt 140.000 innsamlede kroner er allerede gått til dekning av kostnader med tingrettsbehandling og advokatutgifter til lagmannsrettsbehandlingen. Beboerne ble av lagmannsretten dømt til å betale rundt 440.000 kroner i sakskostnader til kommunen. I tillegg vil det påløpe kostnader med en eventuell anke til Høyesterett.

Både privatpersoner og NFU-lag har støttet opp om saken. Takk til alle bidragsytere og spesielt takk til NFU-lag som har bidratt. Lagene hvor vi til nå har bilag for innbetalenger er:

NFU Rogaland fylkeslag
NFU Hadeland lokallag
NFU Tønsberg og Færder
NFU Molde og omegn
NFU Gjøvik Lokallag
NFU Bømlo Lokal
NFU Stavanger Lokallag
NFU Vest-Agder Fylkeslag
NFU Trondheim lokallag
NFU Toten Lokallag
NFU Oslo Fylkeslag
NFU Ullensaker lokallag

 

Flere lag har varslet at de vil støtte saken.

Innsamlede midler på facebook, er nå 30.841 kroner.

Innsamlede midler til NFUs bankkonto: "Rettshjelp ankesak" 1506.09.27097 er nå 142.397,01 kroner.

Total har vi per 20.05.2019 173.238,01 kroner på konto til å dekke sakskostnader og eventuell ankesak. Vi regner mer at mer er under veis og at flere vil bidra etter hvert.

20 mai 2019

Tips noen om siden