Anniken Huitfeldt og Torbjørn Røe Isaksen

Når en ikke kommer seg til arbeidsplassen

Noen med utviklingshemning er så heldige at de kommer inn på et arbeidsmarkedstiltak, men det trenger ikke bety at en har mulighet til å komme seg til jobben. NFU takker stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) som setter fokus på høyst urimelige transportordninger.

Hvordan mener regjeringen personer med utviklingshemming på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal komme seg til jobb når de nektes hjelp til arbeidsreiser for å kunne delta i tiltaket, var spørsmålet Anniken Huitfeldt stilte arbeidsministeren den 9. august i år.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bekrefter at det ikke finnes statlige ordninger som dekker transport i forbindelse med deltakelse i VTA. Torbjørn Røe Isaksen hevder også at han ikke var blitt informert om utfordringene fra NAV, men lovet å se nærmere på problemstillingen.

Jens Petter Gitlesen

20 august 2021

Tips noen om siden