Kommunevåpen Birkenes

Politikerne i Birkenes bør snu

Birkenes kommune planlegger å samlokalisere bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser med innbyggere med utviklingshemming. Av erfaring bør en unngå slike samlokaliseringer.

Hvis politikerne i Birkenes hadde hørt med fagfolkene som har studert feltet, så ville de aldri foreslått denne typen samlokaliseringer.

–Jeg kjenner blant annet til bofellesskap for autister, som planlegges vegg i vegg med kollektiv for rusmisbrukere. Det kan ikke kalles annet enn hasardiøst, sa professor Jan Tøssebro til Forskning.no.

I kjølvannet av tragedien da en beboer drepte en annen beboer i et større bofellesskap, bestilte Namsos kommune en gjennomgang av situasjonen og forslag til forbedringer. Ett av tiltakane var å skille diagnosegruppene. Rapporten av Ellen Saur Oddbjørn Johansen, kan leses her.

Når en har problemer med å forstå, blir det spesielt vanskelig å forstå andre med uvanlig oppførsel. En blanding av diagnosegruppene medfører ofte mer uro. Bebeoernes frykt og bekymringer kan bli store når en opplever sitausjoner som en ikke forstår. Mennesker med store rusproblemer er ofte på kronisk jakt etter penger eller annet av verdi. Mennesker med utviklingshemming kan være taknemlige offre.

Det er vanskelig å se argumentene for en slik samlokalisering. Birkenes kommune har ikke tomtemangel. Husbanken gir gode tilskudd både til nybygg og rehabilitering. Når mulighetene er såpass mange som i Birkenes kommune, er det uforståelig hvis kommunen velger slike løsninger som fagfolk advarer mot og mange har brendt seg på før.

Jens Petter Gitlesen

4 oktober 2020

 • 2023-05-22 http://good-time.blog.jp/ tungsten long rods common turning inserts grooving inserts manufacturers http://yyds.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-03 Your blog provided us with valuable information. I am looking forward to read more blog posts from here keep it up!!T Birds Jacket Grease Mike Rooney
 • 2022-12-30 Get Borjan’s amazing collection of training shoes for men online. Borjan provides the highest quality training shoes for boys for the most affordable prices. Get your favorite shoes for men from Borjan to enjoy style and comfort at the same time. Borjan
 • 2022-12-30 Chinyere offers their customers an amazing range of Pakistani casual shirts. Get tops for women in Pakistan today. Only the best casual tops for girls online are available from Chinyere. Chinyere brings only the best casual dresses for their customers, always reaching for high standards. Chinyere
 • 2022-12-30 Looking for a stylish Pakistani dress? Check out Etisal's new design dress collection. You're sure to find a beautiful dress that you'll love. Etisal is dedicated to providing its customers with elegant and unique collections. Etisal
 • 2022-12-30 We know how important it is to have a reliable towing service you can count on, and that’s why we’re proud to offer the best service in town. tow truck Kenny
 • 2022-12-30 Here are just four reasons why you should choose us for your truck repair needs. semi truck air brake service Jenny
 • 2022-12-29 For all the fashion-savvy ladies out there, ECS is bringing exciting bags on sale! From girl's handbags to stylish tote bags, there is something for everyone. So hurry and grab your favorite bag before it goes out of stock. ECS
 • 2022-10-03 very great post,صب واي سيرفرس لعبة من سيربح المليون لعبة جاتا زوما العاب كلاش sam
 • 2022-10-02 We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. https://www.posterprintcenter.com/ seo
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 dozf6t http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden