Styret i NFU Hordaland

Årsmøtet NFU Hordaland fylkeslag er kritisk til ekspertgruppens forslag

Årsmøtet i NFU Hordaland kom med en svært kritisk uttalelse til forslagene fra ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring. Årsmøtet vil ikke svekke elevenes rettsikkerhet ved å fjerne retten til spesialundervisning. Årsmøtet savner også tiltak for å styrke styringssystemene på spesialundervisningsfeltet.

Les årsmøteuttalelsen på spesialundervisning.nu

Tips noen om siden