Jonas Gahr Støre

Foto: Arbeiderpartiet

CRPD skal bli norsk lov!

Den kommende regjeringen Jonas Gahr Støre, vil inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.

Regjeringsplattformen eller Hurdals-erklæringen som den vil bli kalt, slår fast at CRPD skal inkorporeres i norsk lov.

Dagen i dag kan feires! Funksjonshemmedebevegelsen har nådd et viktig delmål. Innsatsen til NFU, NHF, FFO, Unge funksjonshemmede, Uloba, Stop diskrimineringen, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norges institusjon for menneskerettigheter, Amnesty og mange andre organisasjoner har vært kronet med suksess!

Vår kommende regjering fortjener ros og handikapbevegelsen bør nyte og feire milepælen.

Vi får håpe at regjeringen Jonas Gahr Støre fortsetter i samme ånd og starter arbeidet med lovforslaget når de kommende statsrådene har fått nøkkel, funnet sitt og startet sin gjerning. 

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2021