Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap)

Stiller spørsmål om tvangsisolater

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) følger opp Bergens Tidendes oppslag om 280 godkjente tvangsisolater og stiller spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) har gjennom en årrekke hatt et sterkt fokus på livssituasjonen til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Nå reagerer stortingsrepresentanten på Bergens Tidendes oppslag hvor det fremgår at 80 kommuner har fått godkjent 280 bygg til bruk som tvangsisolater. Frykten er at godkjente tvangsisolater kan bli en sovepute slik at en ikke holder fokus på tilrettelegging og forebygging for å unngå bruk av tang.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) følgende spørsmål:

Hva gjør regjeringen for å tilrettelegge og forebygge for å sikre at tvangsflytting og tvangsisolasjon kan unngås?

Begrunnelsen for spørsmålet er:

I følge Bergens Tidende, har 80 kommuner fått godkjent til sammen 280 bygg for å tvangsisolere personer som ikke kan forventes å etterleve isolasjonskravene ved eventuell coronasmitte. Godkjenningene er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven fordi de gjelder bygg og ikke personer. Men likefullt er det en liten og relativt kjent personkrets med demente og utviklingshemmede som kommunene har i tankene når de søker godkjenning om tvangsisolat. Når vedtakene ikke er i form av enkeltvedtak, så har den enkelte som kan ha problemer med å etterleve isolasjonskravene heller ikke den rettsikkerhet som er ment å verne innbyggere mot myndighetsovergrep.

Riktignok skal det fattes egne vedtak om tvangsisolering i hvert enkelt tilfelle. Men klage skal skrives, sendes og behandles, en prosess som kan vare lenger enn isolasjonsperioden. Bruk av tvangsisolat, er en enkel løsning og kan fremstå som et alternativ til å forebygge behovet for tvangsbruk.

Svak forståelse i kombinasjon med frykt og mistrivsel knyttet til endringene som en isolasjon vil medføre, er for mange årsaken til at isolasjonskravene ikke vil etterleves. Tvangsflytting til egne isolater, kan i seg selv stimulere til protester og økt behov for tvangsbruk.

«Når særlige forhold krever det, kan smittede personer isoleres i andre institusjoner godkjent av Helsedirektoratet», kan en lese fra smittevernlovens § 5-4. En kan også stille spørsmål ved hvor stor smittefare det skal være i en kommune før det foreligger «særlige forhold». I de fleste av de 80 kommunene som har fått godkjent tvangsisolater, var det på søknads- og godkjenningstidspunktet svært få eller ingen smittede.

Smittesituasjonen må absolutt tas alvorlig. Alvoret vil trolig vedvare i måneder og kanskje år. Behovet for rettsvern er viktigst når det røyner som mest.

NFU setter stor pris på stortingsrepresentant Tore Hagebakkens initiativ og fokus. Vi imøteser statsrådens svar med spenning.

Jens Petter Gitlesen

1 september 2020

  • 2023-05-22 tungsten carbide stock central and intermediate inserts tungsten carbide inserts milling inserts tungsten rods price carbide drilling inserts tungsten guide rod glock http://wideworld.blog.jp/ carbide round rod bta drilling Anonymt
  • 2022-11-29 Faktisk oppstår et viktig spørsmål. Selv forsker jeg på temaet økonomisk støtte til helsesektoren. Jeg skriver ofte forskningsartikler om pandemier. Innlegget ditt vil være grunnlaget for arbeidet mitt, jeg går ofte pay someone to do my economics homework for å få hjelp med å skrive og rette grammatikkfeil for å gjøre artiklene mine perfekte Gregg
  • 2022-09-26 Actually, there are situations when ordering papers online is not safe. These evaluations are an excellent approach to determine the reliability of the essay writing service best in the USA you are considering. Reputable businesses typically aim to keep customers while also enhancing their offerings. Additionally, they work to build relationships with their customers, therefore they ought to be receptive and aware of their feedback. The following advice will help you locate favourable essay writing reviews. Sebastian Dylon
  • 2022-05-30 Login is quite straightforward as the login tab is on the main and pricing pages. This essay service https://www.writemyessays.org/ automatically sets up the account for you after you’ve made your first order. So, no need to worry about the registration process. Liammaisons
  • 2022-05-30 Login is quite straightforward as the login tab is on the main and pricing pages. This essay service writemyessays automatically sets up the account for you after you’ve made your first order. So, no need to worry about the registration process. Liammaisons
  • 2022-05-30 An academic ghostwriter company can provide you with support with the writing of your papers and essays to https://www.writemyessays.org/help-write-my-essay/ a high standard. Something that is very important if you are struggling to get your work done on time and to the expectations of your audience or tutor. Liammaison
  • 2022-05-30 We supply our customers with completed orders promptly in each and every case. We have never delivered papers [url=https://www.writemyessays.org/write-my-college-essay/]https://www.writemyessays.org/write-my-college-essay/[/url] after the deadline expiration. Conversely, we often provide requested texts a lot earlier. Our writing pace has no adverse impact on quality. Liammaison
  • 2022-05-30 We supply our customers with completed orders promptly in each and every case. We have never delivered https://www.writemyessays.org/write-my-college-essay/ papers after the deadline expiration. Conversely, we often provide requested texts a lot earlier. Our writing pace has no adverse impact on quality. Liammaison
  • 2022-05-30 We supply our customers with completed orders promptly in each and every case. We have never delivered https://www.writemyessays.org/write-my-college-essay/ papers after the deadline expiration. Conversely, we often provide requested texts a lot earlier. Our writing pace has no adverse impact on quality. Liammaison

Tips noen om siden