NFU ber omsorgsministeren iverksette smittevern i tjenester og bofellesskap

NFU har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie om å

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

postmottak@hod.dep.no

Smittevern og kommunale bofellesskap

Det er positivt at regjeringen iverksetter tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset. NFU er bekymret for tjenestene til mennesker med utviklingshemming, spesielt knyttet til store bofellesskap.

Tjenesteyterne er i stor grad ansatt i delstillinger. Vikarer benyttes mye. I store bofellesskap kan en risikere at opp mot 60 ulike tjenesteytere utøver tjenester og har svært nær kontakt med tjenestemottaker. Det er vanlig at tjenestene i større bofellesskap i stor grad er kollektive. De som er avhengig av kommunale tjenester og spesielt de som bor i større bofellesskap står overfor en stor objektiv smitterisiko. Forholdet bedres ikke av at mange med utviklingshemming kan ha større utfordringer enn folk flest med å følge helsemyndighetenes råd om hvordan en skal redusere risikoen både for å bli smittet og for å smitte andre.

Kommunale tjenester er kommunenes ansvar. Det er krevende å nå frem overfor alle landets kommuner. Staten har et ansvar for smittevern. NFU oppfordrer helse- og omsorgsministeren til å iverksette tiltak for å beskytte kommunale tjenestemottakere og spesielt beboere i større bofellesskap mot smittefare.

                                        Med hilsen                      
                                       
                 Jens Petter Gitlesen                      
                 Forbundsleder                      
12 mars 2020

Tips noen om siden