Tian

Høyesterett behandler ikke Tiansaken

Lagmannsrettens dom i Tiansaken åpner for at kommunene risikofritt kan avslå tjenestene organisert som BPA, uavhengig av tjenestemottakers rettigheter. Kommunene trenger ikke frykte erstatningskrav for eventuelle uforsvarlige tjenester.

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg avslo enstemmig å la Høyesterett behandle saken. Lagmannsrettens dom blir altså stående som en bekreftelse på den svake rettsikkerheten til personer som er avhengig av bistand i det daglige.

Les også:

 

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

 

24 mai 2019

Tips noen om siden