Terje Albregtsen

Hva er så tilforlatelig med gjengs leie?

– Det forunderlige med denne behandlinga er at ingen av de tre som hadde ordet i debatten forsøkte å forklare hvorfor gjengs leie er fornuftig og rettferdig, skriver Terje Albregtsen om behandlingen av gjengs leie i Molde.

Forstår man de som betaler gjengs leie?

TEKST: TERJE ALBREGTSEN

Ordskiftet i Molde formannskap om gjengs leie viste et snev av forståelse og sympati. Høyre og Arbeiderpartiet forsto i alle fall hverandre, men til tross for uttrykt sympati med de som ikke får økonomien til å gå rundt på grunn av høg husleie, så står formannskapet samla om gjengs leie.

Arbeiderpartiet ga uttrykk for at det er rett å skille mellom tidsubestemte og ikke tidsubestemte leiekontrakter, og at husleiebelastninga blir for stor i forhold til inntekta for enkelte. Likevel var konklusjonen at prinsippet med gjengs leie er en klok modell. Noe alternativ til gjengs leie kom det ikke fra Arbeiderpartiet.

Høyre var enig med Arbeiderpartiet om å opprettholde gjengs leie, men innrømte samtidig at for de med tidsubestemte leiekontrakter kan det slå skjevt ut. Høyre vil, så godt det lar seg gjøre, beskytte mennesker som er utafor arbeidsmarkedet og har begrensa med inntekt, men vil likevel beholde gjengs leie. Vi har jo også andre muligheter gjennom å gi direkte bostøtte etter en vurdering av det enkelte tilfellet, ble det sagt.

Ordføreren, også han fra Høyre, støtta Molde Eiendom i å beholde gjengs leie. Løsninga er sosial stønad, og det som måtte være av husleiestøtte og andre typer sosiale støtteordninger, som han uttrykte det. Vi kjenner til at en del boliger har blitt uforholdsmessig dyre, og ligger over gjengs leie, sa ordføreren. Vi ser også at det er enkelte brukere som blir veldig sterkt ramma av det, og vi må se på ulike typer sosiale stønader til disse personene, tilføyde han.

Det forunderlige med denne behandlinga er at ingen av de tre som hadde ordet i debatten forsøkte å forklare hvorfor gjengs leie er fornuftig og rettferdig. Skyldes det at ordninga er en sparegris for kommunen? En sparegris med tre mager; en mage til å dekke finanskostnader, en mage til å dekke drift, en mage til profitt og avkastning, og samtidig en sparegris som ikke spiser av kommunens midler?

Formannskapet vil heller gjøre leietakerne til sosialklienter enn å drive sosial boligpolitikk. Ønsker leietakerne å være sosialklienter hos NAV? Ønsker deres pårørende og verger å gå til NAV for å be om hjelp til å betale gjengs husleie? Leietakerne vet neppe hva NAV er. Deres pårørende betaler heller av egen lomme – så lenge de ennå lever.

Vi kommer tilbake i kommunestyret, som ordføreren sa til slutt.

(Innlegget sto på trykk i Romsdals Budstikke den 14.06.2019. Gjengitt med tilltatelse av forfatter)

14 juni 2019

Tips noen om siden