Faksimile fra Bergens Tidendee

Tvangsisolater

Helsedirektoratet har godkjent 280 hytter og nedlagte sykehjem for bruk som tvangsisolater, skriver Bergens Tidende.

Smittevernloven åpner for tvangsisolering av smittefarlige personer som ikke etterlever isolasjonskravene. Hovedregelsen er at tvangsisolasjonen skal finne sted på sykehuset. I følge smittevernlovens § 5-4, er det en åpning for unntak:

"Når særlige forhold krever det, kan smittede personer isoleres i andre institusjoner godkjent av Helsedirektoratet."

I følge Bergens Tidende har Helsedirektoratet godkjent 280 bygg som tvangsisolater etter søknad fra 80 kommuner. Fra søknadene er det ikke mulig å les hvilke grupper som er tenkt tvansisolert, men det er utvilsomt demente og mennesker med utviklingshemming.

Med planlagt bruk av tilrettelegging, kan nok de flest med utviklingshemming kunne etterleve isolasjonskravene dersom de blir smittet med Covid-19. Tilrettelegging vil stort sett si å skape forståelse, trivsel og tygghet i situasjonen. En fare med tvangsflytting til tvangsisolat er at løsningen kan velges istedet for forebygging. I seg selv kan tvangsflytting bidra til mistrivsel, frykt og priotester, noe som kan øke behovet for tvangstiltak.

– Jeg kvier meg for å sende ut et signal om at det er greit med tvangsisolering på 42 institusjoner og at vi dermed regner med å måtte isolere beboere i deres egne hjem. Det kan senke terskelen for å bruke tvang. Det er et signal jeg har lite lyst til å gi, siden vi jo forsøker å bruke så lite tvang som mulig. Da vil jeg heller ta ekstraarbeidet med å sende søknad hvis behovet skulle oppstå, sier etatsoverlege Siri Seterelv i Oslo til BT.

Kontrollen med tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming er svak i normale tider. Under Koronaepidemien har kontrollen vært fraværende.

I sin behandling av søknadene om kommunale tvangsisolater, så har helsedirektoratet lagt seg på en svært liberal tolkning av lovens krav om "Når særlige forhold krever det".

Seljord komme er blant en av kommunene som har fått opprettet tvangsisolat. I følge VGs oversikt over smitte i norske kommuner, har Seljord kommune ett registert smittetilfelle. Det var den 30 april.

Jens Petter Gitlesen

1 september 2020

Tips noen om siden