Faksimile fra Bergens Tidendee

Tvangsisolater

Helsedirektoratet har godkjent 280 hytter og nedlagte sykehjem for bruk som tvangsisolater, skriver Bergens Tidende.

Smittevernloven åpner for tvangsisolering av smittefarlige personer som ikke etterlever isolasjonskravene. Hovedregelsen er at tvangsisolasjonen skal finne sted på sykehuset. I følge smittevernlovens § 5-4, er det en åpning for unntak:

"Når særlige forhold krever det, kan smittede personer isoleres i andre institusjoner godkjent av Helsedirektoratet."

I følge Bergens Tidende har Helsedirektoratet godkjent 280 bygg som tvangsisolater etter søknad fra 80 kommuner. Fra søknadene er det ikke mulig å les hvilke grupper som er tenkt tvansisolert, men det er utvilsomt demente og mennesker med utviklingshemming.

Med planlagt bruk av tilrettelegging, kan nok de flest med utviklingshemming kunne etterleve isolasjonskravene dersom de blir smittet med Covid-19. Tilrettelegging vil stort sett si å skape forståelse, trivsel og tygghet i situasjonen. En fare med tvangsflytting til tvangsisolat er at løsningen kan velges istedet for forebygging. I seg selv kan tvangsflytting bidra til mistrivsel, frykt og priotester, noe som kan øke behovet for tvangstiltak.

– Jeg kvier meg for å sende ut et signal om at det er greit med tvangsisolering på 42 institusjoner og at vi dermed regner med å måtte isolere beboere i deres egne hjem. Det kan senke terskelen for å bruke tvang. Det er et signal jeg har lite lyst til å gi, siden vi jo forsøker å bruke så lite tvang som mulig. Da vil jeg heller ta ekstraarbeidet med å sende søknad hvis behovet skulle oppstå, sier etatsoverlege Siri Seterelv i Oslo til BT.

Kontrollen med tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming er svak i normale tider. Under Koronaepidemien har kontrollen vært fraværende.

I sin behandling av søknadene om kommunale tvangsisolater, så har helsedirektoratet lagt seg på en svært liberal tolkning av lovens krav om "Når særlige forhold krever det".

Seljord komme er blant en av kommunene som har fått opprettet tvangsisolat. I følge VGs oversikt over smitte i norske kommuner, har Seljord kommune ett registert smittetilfelle. Det var den 30 april.

Jens Petter Gitlesen

1 september 2020

 • 2023-03-08 Thanks for giving me such useful information. Please continue to hogwarts legacy map make quality content like this rosydam
 • 2023-02-01 Absolutely amazing style. These little details are often created utilizing extensive tale expertise. I definitely prefer everything.unblocked gamez Edward Hatfield
 • 2023-01-31 The style absolutely superb. These types of tiny facts usually are fashioned using lots of story practical knowledge. I'd prefer everthing appreciably squaredle kenrye
 • 2022-12-09 I'm very happy about this - it taught me surviv io a very meaningful and useful lesson that taught me to appreciate what people share so that I can reduce the pressure in life. Thank you very much for your helpful post. orralie
 • 2022-10-27 All human beings have a need for happiness and deserve to be happy. I hope games like iscribble don't thrive anymore because when games like this thrive, it means that we humans are also having a lot of stress. OdileRobert
 • 2022-10-15 The article is so intriguing that I have even shared it with my colleagues, as well. Top Gun Jacket john larry
 • 2022-10-05 Thanks for permitting me to comment! Brendan Gleeson Vest Andrew Smith
 • 2022-08-11 Join and play cookie clicker is the most popular online incremental clicker game. To add game-related themes to all games and discover more fascinating clicker themes. mcleanross
 • 2022-07-07 & Urgent Orders At Affordable Pricing. Starting From £10 Per Page. Chat Live With Us. Call Us For Instant Quote According to a new published by renowned journal in the UK.Assignment Helpcurrently offers the best assignment writing services in the UK. hale68
 • 2022-06-07 when people want to buy something they are not sure whether this will be good or not so they look for reviews. Similarly, has made a link signnow.com/ask/what-is-the-difference-between-a-signature-stamp-and-an-electronic-signature where the previous users share how they found the company. This will help the potential buyers of the organiszation. seoxpert
 • 2022-05-29 The quality of support which they provide at nicejobcom is quite poor. Due to this fact I am not happy. Not recommended at all! Elsie
 • 2022-05-25 It was for a long time that I was posting articles online. But then I was hired to manage the content on units4homeschool. It was a great opportunity for me and I also learned a lot from this site. Penelope
 • 2022-05-12 For all rights my votes are for assignment writing service uk. Because I know this is only one who can save me from big mess. Highly recommended to you guys! Waheed
 • 2022-05-11 The quality of service which they provide at https://bestbritishessays.com/top-custom-writing-services/ is the best part of them. I had no idea that they would give such an amazing performance. Super glad to have to this one! seoxpert
 • 2021-11-30 thnaks KS

Tips noen om siden