Webinar: TryggEst – et voksenvern

Erfaringer fra tre års utprøving og muligheter for nye kommuner.

Tid:14 april 2021 10:00 - 12:00

Sårbare voksne utsettes for vold.

Om seminaret

I webinaret TryggEst – et voksenvern ser vi på utfordringene og mulighetene kommunene har til å arbeide systematisk og målrettet mot vold mot voksne.  

TryggEst er utviklet og prøvd ut i samarbeid med flere kommuner. Resultatene viser at pilotkommunene i gjennomsnitt har avdekket seks til åtte ganger flere volds- og overgrepssaker mot voksne, enn hva de gjorde før innføringen av TryggEst.

Les mer om webinaret her

Tips noen om siden