Senterpartiet

Senterpartiet har glemt oss ut

Det var ikke noe å finne om handikappolitikk eller andre forhold av spesiell interesse i Senterpartiets første utkast til programforslag. Funksjonshemmede synes uteglemt.

Vi får satse på at programkomiteen har glemt oss ut og at andre deler av partiet sørger for at også Senterpartiet inkluderer funksjonshemmedepolitikk når programmet vedtas til våren

Første utkast til Senterpartiets program kan lastes ned her.

Jens Petter Gitlesen

20 november 2020

  • 2021-02-13 Det kan være så enkelt att en ikke trenger å programfeste menneskelighet. Vi har jo sett masse program festede utsagn fra mange partier som aldri har blitt fulgt etter valget er avsluttet! Men tror nok att Senterpartiet har en like god forståelse av fungsjonshemmede/ uføre. Harald Jakob Staldvik

Tips noen om siden