llustrasjon av mindretalsregjering

Mindretallsregjering

I løpet av kort tid, får vi en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Det blir en mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp).

Stortinget vedtar lovene våre og statens budsjett. Regjeringen utøver det som Stortinget vedtar. Hvis en regjering ikke får nok støtte i Stortinget for sin politikk, så kan regjeringen gå av slik som Erna Solbergs regjering har varslet at de skal gjøre. Hvis Stortinget ikke like måten regjeringen styrer på, så kan Stortinget bestemme at regjeringen går av. Det at regjeringen må ha støtte i Stortinget, kalles parlamentarisme.

Det er 169 stortingsrepresentanter. Skal en sak få flertall, så må minst 85 stortingsrepresentater stemme for saken.

En flertallsregjering består av partier som tilsammen har minst 85 stortingsrepresentanter. En mindretallsregjering består av partier som tilsammen har færre enn 85 stortingsrepresentanter.

Ap har 48 stortingsrepresentanter og Sp har 28. Tilsammen har den kommende regjeringen 76 representanter, altså mindre enn halvparten av stortingsrepresentantene.

Mindretallsregjeringer er det vanligste i Norge. Siden 1970 har vi hatt flertallsregjering i 11 år og mindretallsregjering i 40 av årene.

Når vi har flertallsregjering, så betyr det at stortingsflertallet vil stemme for regjeringens forslag. Stortinget får derfor mindre makt og regjeringen får mer makt. Når vi har en mindretallsregjering, så må regjeringen få med seg noen av de andre partiene i Stortinget for å få flertall for sine forslag. Da får Stortinget mye makt. Av og til vil heller ikke regjeringen lykkes i å få med seg stortingsflertallet slik at regjeringen må utøve Stortingsvedtak som de er uenige i. Slikt skjedde med regjeringen Erna Solberg og slikt kan vi regne med også vil kunne skje med regjeringen til Jonas Gahr Støre. Men i de fleste sakene, så vil nok regjeringen makte å få flertallet med seg.

For NFU og alle andre som forsøker å påvirke politikken, så er det ofte enklere å påvirke Stortinget enn regjeringen. Stortinget består av politikere som en lett kan få kontakt med. Arbeidet i regjeringen utøves i stor grad av ansatte i departementene og arbeidet i regjeringen er langt mer lukket enn arbeidet i Stortinget.

Det er vanligvis lite dramatikk med en mindretallsregjering. Det som er spenningen nå, er regjeringserklæringen som kommer på torsdag. Den forteller hva regjeringen vil jobbe for å gjennomføre. Vi får krysse fingrene og håpe at regjeringserklæringen inneholder noen saker som står høyt på NFUs liste.

Jens Petter Gitlesen

12 oktober 2021

Tips noen om siden