Berit Vegheim

Boligpolitikk i strid med menneskerettighetene

Boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming er i strid med og stadig mer i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, hevder Berit Vegheim.

Praksisen i mange kommuner er å tilby personer med utviklingshemming leilighet i bofellesskap som i stadig økende grad får et institusjonspreg. Berit Vegheim i Stopp diskrimineringen hevdet denne situasjonen er stikk i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19.

- Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo, på lik linje med andre innbyggere. De som har behov for tjenester, har rett på slike tjenester. FN-konvensjonen er ikke til å misforstå på dette området, sier Berit Vegheim.

Se hele intervjuet med Berit Vegheim

 

Jens Petter Gitlesen

17 september 2018

  • 2023-01-18 I have been looking for articles on these topics for a long time. slotsite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day slotsite
  • 2022-12-02 What a wonderful and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading it. 토토사이트 totoright
  • 2022-12-02 Very useful information shared in this article, well written! I will read your article and use useful tips. I'm looking forward to reading a knowledgeable article. 토토사이트 totovi
  • 2022-12-02 I'm so glad to see you. I've also written several articles similar to the topic of your article. I found your writing more interesting because you have similar opinions and others don't. I want to use your writing on my blog. Of course, please leave your blog address. 메이저토토사이트 totoguy
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 n7AFKi http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2018-09-30 Hi i`m Stella) Sex dating - bit.ly/2MwlbqO (my id840710) Stella

Tips noen om siden