Stortingsrepresentant Mona Lill Fagerås (SV)

Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming

Mona Lill Fagerås stiller spørsmål vedrørende den manglende finansieringen av studiet tilrettelagt for personer med utviklingshemming som Nord univestitet har utviklet.

Hvordan vil kunnskapsministeren følge opp anbefalingene fra NOU 2016:17 "På lik linje" på de områdene som gjelder retten til opplæring for mennesker med utviklingshemming, og vil kunnskapsministeren sørge for at studietilbudet som er utviklet ved Nord universitet kan starte opp høsten 2018, var spørsmålet som stortingsrepresentant Mona Lill Fagerås (SV) stilte utdanningsminister Henrik Asheim.

Begrunnelsen for spørsmålet var:

–I fjor kom rapporten «På lik linje» (NOU 2016:17). Utvalget, ledet av Osmund Kaldheim, var bedt om å se på hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming i Norge. En av anbefalingene fra utvalget var at «det settes i gang forsøksordninger med et særlig tilrettelagt studietilbud ved universitet eller høyskole for personer med utviklingshemming». Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har støttet opprettelsen av et slikt studium. Jeg er kjent med at Nord universitetet har utarbeidet et slikt studium, og søkt Kunnskapsdepartementet om finansiering av en pilot. 

Vi venter i spenning på svaret fra kunnskapsminister Henrik Asheim.

Jens Petter Gitlesen

24 november 2017

Tips noen om siden