Bent Høie

Tynn suppe fra Høie

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva regjeringen ville gjøre

"Hva gjør eller planlegger regjeringen å gjøre for å stanse reinstitusjonaliseringen av mennesker med utviklingshemming?" var spørsmålet Tore Hagebakken (Ap) stilte.

I sitt svar, viser helse- og omsorgsministeren til gjeldende politikk, dvs. de rammene som har gjort reinstitusjonaliseringen mulig, en prosess som har vedvart siden siste del av 1990-tallet.

FNs funksjonshemmedekomite uttrykte bekymring over Norges utstrakte institusjonalisering av barn med funksjonsnedsettelser (se General Comments, pkt. 11 og 12). Komiteen anbefalte Norge å etablere en deinstitusjonaliseringsplan: 

"The Committee is concerned about: (a) The lack of an action plan for the deinstitutionalization of persons with disabilities with clear timelines and a budget, and the emphasis on the resettlement of persons with disabilities in shared housing rather than in fully independent living arrangements" (se General Comments, pkt. 31 og 32).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært regjeringens sterkeste kort på funksjonshemmedefeltet. Helse- og omsorgsministeren ser nok selv også at svaret til Tore Hagebakken var uten substans. Vi får håpe det hele var et arbeidsuhell.

Jens Petter Gitlesen

 

 

16 juni 2020

Tips noen om siden