Karin Andersen

Kjemper for en sosial boligpolitikk

– Det er meningsløst, utrygt og usosialt og jeg synes det er ille at partier som KRF og AP er mot sosial boligpolitikk, sier Karin Andersen (SV) om stortingsflertallet som stemte mot å endre husleielovens bestemmelser om gjengs leie.

Motivasjonen til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) synes klar.

– Alle skal bo trygt og det gjøre de ikke når, både fordi kommunene kan ta så høy husleie og fordi bostøtten er så kraftig svekket. Derfor fremmet vi forslag om at kommunene ikke lengre skal kunne ta så høy husleie som mange kommuner gjør nå i sine sosiale boliger og omsorgsboliger. Det er jo ikke mulig å betale 14- 15000 i husleie når trygden er på 19000.

– Hvorfor i all verden skal leietakere med utviklingshemning og andre uføre som har fast og gitt inntekt måtte behovsprøves for sosialhjelp hver måned resten av livet? Dessverre mener stortingsflertallet, alle unntatt SV og Rødt at slik skal det være.

– Det er ille og det gjør ansvaret til lokalpolitikerne dere enda større når de nå få ansvaret for å sikre disse menneskene bo-trygghet, for de har de ikke nå.

– Bostøtten må også opp. Den har falt som en stein, mange får ingenting lengre, mens boutgiftene øker og inntektene bli mindre verd, sier Karin Andersen.

Karin Andersen var den eneste som deltok i stortingsdebatten som nevnte situasjonen til mennesker med utviklingshemming.

Politikk er en uendelighet av omkamper. Det vil helt sikkert komme flere saker om gjengs leie, bostøtte og boligsosiale tiltka. Om SV og Karin Andersen ikke fikk flertallet med seg i første omgang, så er utvilsomt Karin Andersen motivert til å kjempe frem noen seiere i de neste omgangene.

Jens Petter Gitlesen

6 juni 2019

Tips noen om siden