Halden kommune

Krever egenandeler for transport til dagsenter

Halden kommune krever egenandeler for transport til kommunens dagsenter. Nå er det startet innbyggerinitiativ for å få omgjort kommunens praksis.

Halden kommune var lenge en foreganskommune i å etablere gode tilbud til mennesker med utviklingshemming. Men tiden går og Halden er blitt preget av institusjonalisering, gruppetenkning og økonomifokus. I 2018 begynte kommunen å kreve egenandeler for transport til og fra dagsenteret. Personene som får tilbud om dagssenteraktivitet, har ikke andre tilbud og alternativet er å bli sittende i egen leilighet. 65 kroner per dag, virker kanskje ikke uoverkommelig, men når i utgangspunktet har lav uføretrygd, høy husleie og store problemer med å få pengene til å strekke til, så utgjør 1300 kroner måneden ekstra i transportkostnader en stor forskjell.

– Jeg tror egentlig ikke at politikerne forsto hva de gjorde da de innførte kravet om egenandeler, sier Lajla Halvorsen som har startet en facebookgruppe og underskriftskampanje for å få kommunepolitikerne til å ta saken opp på ny og fjerne egenandelen.

Lajla Halvorsen har svært personlige og konkrete motiver for å engasjere seg i saken.

– Jeg har drevet voksenopplæring av innbyggere med utviklingshemming og har i lang tid hørt om deres svake økonomi, – voksne som trenger hjelp fra foreldrene for å få budsjettet til å gå opp. Når en i utgangspunktet har et budsjett som går i minus, så bør ikke kommunen legge stein til byrden ved å innføre egenandeler. Egenandelene er faktisk enn større enn lønnen på dagsenteret som er seks kroner timen.

Hvordan har oppslutningen om facebookgruppen vært?

– Jeg er svært imponert over tilslutningen. Første dag kom det 400 deltakere. Jeg etablerte gruppen først og fremst fordi jeg hadde leste om "Innbyggerforslag". Hvis minst to prosent av innbyggerne eller minst 300 personer fremmer forslag som gjelder kommunens virksomhet, så må kommunen behandle forslaget. Facebookgruppen er et middel for å få fremmet et innbyggerforslag om å fjerne egenbetalingen på transport til dagsenteret.

Tror du politikerne vil snu i saken?

– Jeg håper og tror det. Arbeiderpartiet fjernet egenandelen fra sitt alternative budsjett. Høyre og samarbeidspartiene kan nok også finne alternativ inndekning på budsjettet. Jeg har vondt for å tro at politikerne i Halden har noe sterkt ønske om å ramme dem med svakest økonomi, sier Lajla Halvorsen.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

21 mai 2019

Tips noen om siden