Tilgjengelige naturopplevelser

Ann-Kristin Johansen har skrevet en masteroppgave om tilrettelagt friluftsliv for mennesker med utviklingshemning.

Ann-Kristin Johansen er student ved NTNU. Materoppgaven heter "En kvalitativ studie av hvordan kommuner kan tilrettelegge for at mennesker med utviklingshemminger skal ha tilgang til naturopplevelser?" Du kan lese hele oppgaven her.

Tips noen om siden