Shahram Ariafar

Vanskelig å komme utenom Shahram

Shahram Ariafar er fjerde varamedlem til landsstyret. Sharam er en gjenganger som er vanskelig å komme utenom når laget skal toppes.

Shahram Ariafar har i flere perioder vært leder av NFU Oslo fylkeslag. Han var varamedlem til forrige landsstyre. Med doktorgradsstudier og mye annet som krever sitt, har nok Shahram forsøkt å skjerme seg fra for mye NFU-arbeid. Men det er vanskelig å komme utenom Shahram.

– Datteren min har det mye bedre nå på grunn av de som var gjorde en innsats før meg. Jeg ønsker at utviklingshemmede skal ha det enda bedre enn datteren min i fremtiden på grunn av innsatsen min/vår som er medlemmer i NFU nå, er Shahrams begrunnelse for å si ja til å være varamedlem til NFUs landsstyre.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021

Tips noen om siden