Lena Park

Melhus kommune satser stort

Melhus kommune planlegger å samle tre av dagens bofellesskap i et nytt stort bofellesskap

Saksdokumentet "Lena Park –mellomrapportering juni 2020", er gjennomsyret av diskriminerende holdninger. En snakker ikke om innbyggere, men brukergruppe 3. En snakker ikke om flytting, men frigjøring av bygningsmasse.

Lena Park

Jens Petter Gitlesen

26 juli 2020

Tips noen om siden