Gøril Moljord

Skolens læreplantenkning for elever med utviklingshemming må styrkes!

Ekspertgruppen ser ut til å ta for gitt at det for noen elever vil være behov for såkalt ‘avvik’ fra læreplanen. Dette undres jeg over når ambisjonen i norsk skolepolitikk er likeverd og inkludering, sier Gøril Moljord, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo.

Les innlegget på spesialundervisning.nu

Tips noen om siden