Koronaviruset

Beboere i bofellesskap pålegges ulovlig hjemreiseforbud

Vi har mottatt meldinger om tjenesteytere i bofellesskap som har bestemt at beboerne ikke kan besøke sine foreldre eller nære, men må forbil i bofellesskapet.

Smittevern må absolutt tas alvorlig. Vi plikter alle å følge lovene som gjelder. Vi bør alle følge opp myndighetenes anbefalinger. Men også i smittesituasjoner skal en følge lover og regler. Ingen tjenesteytere har rett til å bestemme over beboerne, med mindre det finnes lover eller vedtak som hjemler restriksjonene.

Det finnes ingen lover som forbyr personer i bofellesskap å besøke familien. Det finnes generelle anbefalinger som gjelder oss alle, nemlig det at hvis en har besøk, så skal det være god avstand mellom de besøkende. Dette er en god regel som gjelder oss alle og den gjelder også om en bor i bofellesskap.

Kommuner, kommuneoverleger, etatssjefer og tjenesteytere må sette seg inn i anbefalingene fra Helsedirektoratet. Personer i ledende stillinger bør også lese brevene som er sendt fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges institusjon for menneskerettigheter. Hensikten helliger ikke middelet – også i smittesituasjoner må innføringen av restriksjoner på innbyggernes frihet være hjemlet i lov.

Jeg vil oppfordre alle med utviklingshemming og deres pårørende til å følge både lovpålagte restriksjoner og Helsedirektoratets anbefalinger. Forsøk å kom i dialog med kommuner, kommuneoverleger, etatssjefer og tjenesteytere og finn frem til gode løsninger som både ivaretar smittevernshensyn og den enkeltes behov. Hvis det ikke nytter, så får en vurdere ut i fra den enkeltes situasjon, hva som er best av å følge ulovlige pålegg eller å trosse dem.

Jens Petter Gitlesen

4 april 2020

Tips noen om siden