Foto: Ivar Kvistum

NFU gratulerer Norges Handikapforbund

Helgens landsmøte i Norges Handikapforbund, valgte Tove Linnea Brandvig som ny forbundsleder Magnhild Sørbotten ble valgt til nestleder.

Jeg møtte Tove Linnea Brandvik første gang i 2009 da hun var stortingsrepresentant. Siden den gang har våre veier krysset mang en gang. Med erfaring fra både lokal- og rikspolitikk, mangeårig styremeldem i NHF og gjennom sitt virke i Uloba, så har NHF utvilsomt fått seg en leder med stor forståelse for politiske prosesser og med god innsikt i utfordringene på funksjonshemmedefeltet.

Magnhild Sørbotten var nestleder, har fungert som leder i forbundslederens fravær og har markert seg som regionleder.

NFU har gjennom alle år jobbet tett sammen med NHF. Det er svært gledelig at organisasjonen får videreført en sterk politisk ledelse som er godt kjent med organisasjonen, forstår politiske prosesser og har en bred og relevant erfaring. En ledelse som forstår betydningen av likestillingstanken, både på det overordnede nasjonale nivået, i all verdens detaljer og "småsaker" hvor diskrimineringen gjemmer seg på alle forvaltningsnivå.

Avtroppende forbundsleder Arne Lein har gjennom elleve år samarbeidet nært og godt med NFU.

NFU gratulerer NHF med den nye politiske ledelsen. Vi er glade for at NHF fortsetter tradisjonen med en innsiktsfull politisk ledelse, godt forankret i likestillingstanken. Vi ser frem til et fortsatt tett og konstruktivt samarbeid.

Jens Petter Gitlesen

16 juni 2019

Tips noen om siden